Boris Johnson nie będzie krytykowany

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in during the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Sinn Féin lodge no confidence motion in government

Sinn Féin has lodged a motion of no confidence in the government.  The motion will be debated and voted on in the Dáil next week.

Speaking this week Mary Lou McDonald said the government has lost its parliamentary majority and has failed to deal with the housing and cost of living crises.  She said the government is out of touch and out of time.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/e7LkvNxAxE/

Rún mímhuiníne sa Rialtas curtha isteach ag Sinn Féin

Tá rún mímhuiníne sa Rialtas curtha isteach ag Sinn Féin  Déanfar an rún a phlé agus caithfear vóta air sa Dáil an tseachtain seo chugainn.

Ag caint an tseachtain seo dúirt Mary Lou McDonald go bhfuil an tromlach parlaiminte caillte ag an rialtas agus nár éirigh leo déileáil leis na géarchéimeanna tithíochta agus costais mhaireachtála.  Dúirt sí nach dtuigeann an rialtas an pobal agus go bhfuil deireadh leis.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/e7LkvNxAxE/

National Hunger Strike Commemoration 2022

The first National Hunger Strike Commemoration since the Covid 19 Pandemic, will take place on Sunday, August 21st in Belfast.

Assemble at Dunville Park at 1:30pm.  The march will leave for the Republican Plot in Milltown Cemetery at 2pm sharp.

The main speaker is Sinn Féin President Mary Lou McDonald.

Areas are asked to begin plans to mobilise for this commemoration now.

Comóradh Náisiúnta ar an Stailc Ocrais 2022

Beidh an chéad chomóradh ó bhí Paindéim Covid 19 ann i mbliana ar an Stailc Ocrais Dé Domhnaigh, 21 Lúnasa, i mBéal Feirste.

Beidh an teacht le chéile ag Páirc Dunville ar 1:30pm.  Rachaidh an mórshiúl chuig áit uaigheanna na bPoblachtánach i Reilig Bhaile an Mhuilinn ar 2pm.

Is í Uachtarán Shinn Féin, Mary Lou McDonald, a bheidh mar phríomhchainteoir ann.

Iarrtar ar cheantair tosú ar phleananna chun an comóradh seo a eagrú anois.

Boris Johnson will not be missed

Mary Lou McDonald has said Boris Johnson’s interaction with Ireland has been wholly negative, he has consistently undermined the Good Friday Agreement and threatened to breach international law on multiple occasions.

Responding to his resignation this week Mary Lou said he will not be missed.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/e6DpNMdMfm/

Ní chronófar Boris Johnson

Dúirt Mary Lou McDonald go raibh an idirbheartaíocht a rinne Boris Johnson le hÉirinn go hiomlán diúltach, gur bhain sé de Chomhaontú Aoine an Chéasta i gcónaí agus gur bhagair sé dlí idirnáisiúnta a shárú ar go leor uaireanta.

Mar fhreagra ar a éirí as dúirt Mary Lou nach gcronófar é.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/e6DpNMdMfm/

Sinn Féin Childcare policy would cut fees by two thirds

This week we launched our policy to cut childcare fees by two thirds.

We also want to see those who work in the sector valued and appreciated, and we believe the best way to do that is by introducing a wage scale. 

Read the entire plan here: https://www.sinnfein.ie/contents/63984

Watch a short clip from the launch here: https://fb.watch/e7LoIxyDyP/

Ghearrfaí polasaí Shinn Féin maidir le Cúram Leanaí táillí faoi dhá thrian.

An tseachtain seo sheolamar ár bpolasaí chun táillí cúram leanaí a ghearradh faoi dhá thrian.

Ba mhaith linn freisin go mbeidh meas orthu siúd a oibríonn san earnáil, agus creidimid gurb é an bealach is fearr chun é sin a dhéanamh ná scála pá a thabhairt isteach. 

Léigh an plean iomlán anseo: https://www.sinnfein.ie/contents/63984

Amharc ar ghearrthóg anseo: https://fb.watch/e7LoIxyDyP/

Michelle O’Neill – a First Minister for All

Michelle O’Neill last week paid respect to all those from our island who were killed at the Battle of the Somme.

Michelle said as a First Minister for all, she will seek to reach out to people across the whole community irrespective of tradition or background and work to build a better future for everyone.

Michelle O’Neill – Céad-Aire do gach duine

Thug Michelle O’Neill urraim an tseachtain seo caite do gach éinne ónár oileán a maraíodh ag Cath an Somme.

Dúirt Michelle mar Chéad-Aire do chách, go ndéanfaidh sí iarracht dul i dteagmháil le daoine ar fud an phobail ar fad beag beann ar thraidisiún nó cúlra agus oibreoidh sí chun todhchaí níos fearr a thógáil do chách.

Sinn Féin pressures Government to move on Back to School Allowance, but not far enough

Sinn Féin’s Private Members’ Dáil motion on Back to School Costs this week forced the Government to move on the issue.  The Back to School Allowance is to be increased for those who are currently in receipt of it.

However, the Government unfortunately failed to take on board Sinn Féin’s other concerns meaning some 500,000 middle income families will have no access to the Back to School Allowance.

Speaking in the Dáil this week Mary Lou McDonald said families preparing to get their children back to school in late August need help now.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/e6xNT8azIo/

Cuireann Sinn Féin brú ar an Rialtas bogadh ar aghaidh ar an Liúntas um Fhilleadh ar Scoil, ach ní fada go leor

Chuir rún Dála Chomhaltaí Príobháideacha Shinn Féin ar Chostais um Fhilleadh ar Scoil an tseachtain seo iachall ar an Rialtas bogadh ar aghaidh leis an gceist.  Tá an Liúntas um Fhilleadh ar Scoil le méadú dóibh siúd atá á fháil faoi láthair.

Ar an drochuair, níor éirigh leis an Rialtas na hábhair bhuairimh eile a bhí ag Sinn Féin a chur san áireamh, rud a chiallaíonn nach mbeidh rochtain ag thart ar 500,000 teaghlach meánioncaim ar an Liúntas um Fhilleadh ar Scoil.

Ag caint sa Dáil an tseachtain seo dúirt Mary Lou McDonald go bhfuil cabhair ag teastáil anois ó theaghlaigh atá ag ullmhú chun a bpáistí a chur ar ais ar scoil i ndeireadh Lúnasa.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/e6xNT8azIo/

Government making beggars of people

Speaking in the Dáil this week Mary Lou McDonald accused the Government of making beggars of people who are simply looking for a roof over their families’ heads.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/e6wEEtC_JT/

Bacaigh a dhéanamh de dhaoine ag an Rialtas

Ag caint sa Dáil an tseachtain seo chuir Mary Lou McDonald i leith an Rialtais go raibh sé ag déanamh bacaigh de dhaoine nach bhfuil ach ag iarraidh dídean dá dteaghlaigh féin.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/e6wEEtC_JT/

Government moved overnight to bail our banks but when it’s ordinary people the message is to wait

Speaking on The Tonight Show on Virgin Media One this week, on the Government’s refusal to bring forward an emergency budget to deal with the cost of living crisis, Matt Carthy said when banks were in trouble the Government bailed them out overnight.

But when its ordinary workers and families the Government’s message is to just wait until September

Watch Matt here: https://fb.watch/e6yxIvsj4l/

Bhog an Rialtas thar oíche chun teacht i dtarrtháil ar na bainc ach i gcás gnáthdhaoine is é an teachtaireacht atá ann ná fanacht

Ag caint ar The Tonight Show ar Virgin Media One an tseachtain seo, faoi dhiúltú an Rialtais buiséad éigeandála a thabhairt isteach le dul i ngleic leis an ngéarchéim chostais mhaireachtála, dúirt Matt Carthygur tháinig an Rialtas i dtarrtháil ar na bainc thar oíche.

I gcás gnáthdhaoine, áfach, is é an teachtaireacht atá ag an Rialtas fanacht go Meán Fómhair.

Amharc ar Matt anseo: https://fb.watch/e6yxIvsj4l/

Second 2022 edition of An Phoblacht out now

The second issue of An Phoblacht for 2022 is on sale now!
 

In this issue;
 

– Editor Robbie Smyth sits down with Sinn Féin Leas Uachtaráin and First Minister Designate Michelle O’Neill MLA to discuss being First Minister, a record breaking election for Sinn Féin, meeting Boris Johnston and more. 

– Jim Gibney, Naoise Ó Cuilín and Emma McArdle give a deep analysis into the recent historic Assembly election results.


– Dream Dearg protest in Belfast attracts over 17,000 attendees.

– Claire Kerrane TD writes on the Government’s failures to tackle the spiralling Cost of Living crisis

Get your radical news today, order your copy of An Phoblacht here:

I want to buy An Phoblacht

Tá an dara heagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil anois

Tá an dara heagrán de An Phoblacht 2022 ar díol anois!

San eagrán seo;

– An tEagarthóir Robbie Smyth i mbun plé le Leas-Uachtarán Shinn Féin agus an An Chéad Aire Ainmnithe Michelle O’Neill MLA faoin ról mar Chéad Aire, torthaí toghcháin do Shinn Féin nárbh ann dóibh riamh, faoi bhualadh le Boris Johnston agus go leor eile. 

– Déanann Jim Gibney, Naoise Ó Cuilín agus Emma McArdle anailís dhomhain ar thorthaí stairiúla toghcháin an Tionóil le déanaí.


– Breis agus 17,000 i láthair ag agóid an Dream Dearg i mBéal Feirste.

– Scríobh Claire Kerrana, TD, faoi theip an Rialtais dul i ngleic le Géarchéim Chostais Mhaireachtála atá ag imeacht as smacht

Faigh cóip den nuacht radacach inniu, ordaigh cóip de An Phoblacht anseo:

I want to buy An Phoblacht

Ógra Shinn Féin launch new 25th anniversary range

Ógra Shinn Féin has launched a new 25th anniversary range on bourkesports.com/collections/osf25 

They have also released a new special 25th anniversary Jersey which you can view here: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

The password for the site is Ogra1997

Seolann Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain

Sheol Ógra Shinn Féin raon nua comóradh 25 bliain bourkesports.com/collections/osf25 

Tá Geirsí speisialta nua 25 bliain eisithe acu freisin agus is féidir leat amharc air anseo: https://bourkesports.com/collections/osf25/products/osf25jersey

Is é Ogra1997 pasfhocal an tsuímh.

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Moja ocena przyszło
Choosing the wrong c