Będzie więcej miejsc opieki nad dziećmi?

Należy zastosować nowe podejście do publicznych placówek opieki nad dziećmi, uważa przedstawicielka Fine Gael.

Senator Fine Gael powiedziała, że zmiany w systemie planowania w celu zapewnienia opieki nad dziećmi w społecznościach, podobnie jak w przypadku mieszkań socjalnych, powinny zostać wdrożone przez Departament Mieszkalnictwa.

Senator Emer Currie twierdzi, że wytyczne dotyczące planowania dotyczące placówek opieki nad dziećmi powinny zostać zmienione, aby zapewnić wyznaczenie i osiągnięcie celów w zakresie zapewnienia określonej liczby placówek opieki nad dziećmi dla nowych inwestycji, które są budowane.

 Senator Currie powiedziała:

– Odkąd w 2001 r. wprowadzono „Ośrodki opieki nad dziećmi, wytyczne dla władz lokalnych”, z których nadal korzystają władze lokalne, nie widzieliśmy ustandaryzowanego zapewniania miejsc opieki nad dziećmi, którego rozpaczliwie potrzebujemy. W tych wytycznych wymagany jest poziom odniesienia co najmniej jednej placówki opieki nad dziećmi na każde 75 mieszkań w nowych osiedlach i zaleca się, aby usługi te opiekowały się około 20. dziećmi. Ale ten poziom świadczenia po prostu się nie dzieje. Po pierwsze, wymóg posiadania placówki opieki nad dziećmi jest pomijany w przypadku mieszkań z jedną sypialnią, ze względu na błędne założenie, że osoby w mieszkaniach z jedną sypialnią nie mają dzieci lub mogą być ułatwione przez placówki opieki nad dziećmi w sąsiednich lub pobliskich osiedlach. Wytyczne nie uwzględniają różnych rodzajów opieki nad dziećmi, jakiej potrzebują ludzie, niezależnie od tego, czy jest to ECCE czy opieka w pełnym wymiarze godzin, ani czy te placówki są pełne. Po drugie, w obszarach takich jak mój okręg wyborczy Dublin West budowane są placówki opieki nad dziećmi wymagane w ramach planowania. Ale zamiast otworzyć się na potrzeby opieki nad dziećmi na danym obszarze, mogą stać bezczynnie przez lata. Nie pozwolilibyśmy, aby mieszkania socjalne stały bezczynnie, gdy istnieje potrzeba społeczna i społeczna – dlaczego robimy to w przypadku opieki nad dziećmi? Znam dostawców usług opieki nad dziećmi, którzy są gotowi, chętni i zdolni do otwarcia nowych usług, ale nie mogą zabezpieczyć oddziałów. Wiem, że placówki opieki nad dziećmi są odkładane na późniejszy etap rozwoju i być może nigdy się nie pojawiają. Znam jednostki, które nie są ekonomicznie opłacalne dla placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi lub które po prostu nie spełniają wymagań regulacyjnych.  Niezmiennie i ostatecznie budowniczy występuje o zmianę sposobu użytkowania po latach pustostanów, podczas gdy rodziny potrzebujące miejsc opieki nad dziećmi nadal walczą. Organy odpowiedzialne za planowanie i placówki opieki nad dziećmi nie powinny walczyć o planowanie i zapewnianie miejsc opieki nad dziećmi. System musi się zmienić. Podniosłam tę kwestię w Seanad z ministrem stanu ds. samorządu lokalnego i planowania Kieranem O’Donnellem, który jest gotów przyjąć propozycje. Przegląd „Wytycznych dotyczących opieki nad dziećmi z 2001 r. dla władz lokalnych” jest obecnie w toku z udziałem Departamentu Mieszkalnictwa, Samorządu Lokalnego i Dziedzictwa oraz Departamentu ds. Dzieci, Równości, Niepełnosprawności, Integracji i Młodzieży. W nadchodzących tygodniach usiądę z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, aby zobaczyć, jakie reakcje polityczne będą najlepsze. Potrzebujemy czegoś w rodzaju części V dotyczącej opieki nad dziećmi. Na przykład część V ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gwarantuje, że co najmniej dziesięć procent nowych inwestycji składających się z dziewięciu lub więcej domów zostanie przeznaczonych na nasze zasoby mieszkań socjalnych. Od 2026 r. odsetek ten wzrośnie do 20% w przypadku nowych inwestycji. Potrzebujemy przejrzystego i uregulowanego podejścia dostosowanego również do opieki nad dziećmi. Może zaostrzyć wymagania dotyczące placówek opieki nad dziećmi w oparciu o liczbę mieszkań w nowym osiedlu, czyniąc je obowiązkowymi.  Deweloperzy, lokalne władze planistyczne i placówki opieki nad dziećmi, niezależnie od tego, czy są prywatne, czy prowadzone przez społeczność, mogą uzgodnić typ obiektu i wymaganej jednostki na etapie planowania wstępnego w oparciu o potrzeby obszaru. Co najważniejsze, państwo mogłoby podjąć świadomy krok w kierunku publicznej opieki nad dziećmi, bezpośrednio obsługując te usługi. Wymagałoby to dodatkowych środków, budżetu i porozumienia między dwoma zaangażowanymi departamentami, Departamentem ds. Dzieci, Równości, Niepełnosprawności i Młodzieży oraz Departamentem Mieszkalnictwa, Samorządu Lokalnego i Dziedzictwa. Zostało jednak dobrze zasygnalizowane, że państwo potrzebuje i chce zająć się problemami związanymi z przestarzałymi możliwościami opieki nad dziećmi. Program dla Rządu zobowiązuje się do przejścia w kierunku w pełni zintegrowanego publicznego systemu opieki nad małymi dziećmi i edukacji, który zapewni gospodarstwom domowym powszechny dostęp do wysokiej jakości opieki nad dziećmi. Zobowiązuje się również do ustanowienia agencji Childcare Ireland, aby pomagać w rozwoju wysokiej jakości opieki nad dziećmi, wiodącym przywództwem, najlepszymi praktykami i innowacjami oraz rozwojem zawodowym. W jaki sposób dodatkowo zapewniamy dopasowanie popytu i podaży w zakresie świadczenia usług opieki nad dziećmi na poziomie lokalnym? Musimy wzmocnić łączenie kropek między planowaniem a zaopatrzeniem. Nowe propozycje mogą pomóc we wsparciu tej zmiany, a także zobowiązań rządowych.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Photo by Gautam Arora on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Zestawienie na temat
Szykuje się podwyż