Agencja ds. Przemocy Domowej

Dzisiaj na posiedzeniu Radu Ministrów szefowa resortu sprawiedliwości przedstawi propozycję ustanowienia nowej Agencji ds. Przemocy Domowej.

Agencja powstać ma w ramach rządowego programu „zero tolerancji”, a pomóc ma w zwalczaniu przemocy domowej względem dzieci i ze względu na płeć. Agencja świadczyć będzie szeroki zakres usług ochronnych dla ofiar i osób, które mogą czuć się zagrożone, a także będzie działać w ich imieniu. Będzie także dążyć do zapewnienia nadzoru nad reakcją na poziomie krajowym, by w całej Irlandii istniał odpowiedni poziom tymczasowych schronień dla kobiet i dzieci.

Agencja zajmie się także kampaniami uświadamiającymi i reklamowymi mającymi na celu zapobieganie takiej przemocy i zapewniania osobom doświadczającym przemocy wiedzy na temat dostępnych im opcji oraz przysługujących praw. Oczekuje się, że organ ten utworzony będzie już na początku przyszłego roku i zacznie gromadzić dane oraz prowadzić badania, a także analizować programy działające w innych krajach w celu ewentualnego ich zastosowania na wyspie.

Departament Sprawiedliwości poinformował, iż bliższych informacji udzieli po przedstawieniu ustawy rządowi, a minister McEntee, uznaje tę za jeden z priorytetów w swojej pracy.

Do tej pory minister Helen McEntee zmieniła już przepisy w odniesieniu do prześladowania i molestowania, a także w obszarach takich jak pornografia, zemsta i groźby publikowania zdjęć intymnych w mediach społecznościowych. Wprowadziła także zmiany, aby umożliwić sądom uniemożliwianie oskarżonemu samodzielnego przesłuchania rzekomej ofiary w sprawach dotyczących kontroli przymusowej i innych przestępstw ze względu na płeć. Uproszczono także nowe cywilne zakazy zbliżania się i ułatwiono ich uzyskanie w sprawach o prześladowanie i naruszenie życia prywatnego oraz zawodowego.

Bogdan Feręc

Źr. Independent

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS: