Wezwanie do wydalenia rosyjskich ambasadorów ze wszystkich państw członkowskich UE

Przemawiając w Brukseli liderka Partii Pracy Ivana Bacik wezwała wszystkie państwa członkowskie UE do wydalenia rosyjskich dyplomatów.

Powtarzając poparcie Partii Pracy dla Ukrainy, poseł Bacik powiedziała, że niezwykle ważne jest, aby wszyscy uciekający przed wojną zostali ciepło przyjęci w Europie.
Poseł Bacik stwierdziła:

– Zdecydowane stanowisko Grupy S&D w solidarności z Ukrainą było przykładem solidarności dla wszystkich w Europie i na świecie. Dzisiaj wyraziłam potępienie przez Irlandię brutalnej i nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Irlandia słusznie powinna być bardzo dumna z Cead Míle Fáilte rozszerzonej na wszystkich uciekających przed wojną. Irlandia jest neutralna militarnie, ale nie politycznie. Rząd musi nadal pomagać i wspierać uchodźców przybywających z Ukrainy. Do tej pory do Irlandii przybyło 80 000 ukraińskich uchodźców, jednak my, Partia Pracy, pozostajemy głęboko świadomi potrzeby objęcia przybywających wsparciem społecznym. Ponawiam moje wezwanie do rządu, aby poinstruował specjalnego ministra ds. mieszkalnictwa, aby lepiej zarządzał zapewnianiem zakwaterowania uchodźcom, a także rozpowszechnianiem informacji wśród społeczności, aby zapewnić wszystkim ciepłe przyjęcie. Na szczeblu europejskim my, lewica, jesteśmy jednoznaczni.  Występujemy przeciwko tym, którzy są apologetami Rosji. Nie ma dla nich miejsca wśród narodów Europy. Wzywam rząd do podjęcia działań w celu wydalenia rosyjskiego ambasadora z Irlandii i wezwałem moich europejskich kolegów-socjalistów do podjęcia działań w tym celu również w kraju. Brutalny reżim Putina nie wykazuje oznak osłabienia. Musimy dążyć do wprowadzenia dalszych sankcji karnych z Europy i zapewnić szybkie przystąpienie Ukrainy do UE. Projekt europejski powstał z pragnienia pokoju. Jako dumni Europejczycy musimy nadal dążyć do pokoju i solidarności w całej Europie.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Photo Creative Commons Attribution 4.0 Pakkin Leung

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Każdy udział irlan
Krzewienie kultury j