Uniwersytety Europejskie zwiększą konkurencyjność Europy względem Azji i Ameryki

W 2022 r. utworzono 44 Uniwersytety Europejskie, które skupiają 340 instytucji szkolnictwa wyższego w 31 krajach. „Jednym z głównych celów projektu jest doprowadzenie do tego, żeby uczelnie wydawały jeden wspólny europejski dyplom” – mówił dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) podczas pierwszej w Polsce konferencji Uniwersytetów Europejskich.

https://r.dcs.redcdn.pl/webcache/pap-embed/iframe/gNxydH6R.html

Uniwersytety Europejskie – projekt międzynarodowych sojuszy uczelni wyższych, umożliwia współpracę naukową na polu administracyjnym, badawczym i dydaktycznym. Łączą je: wspólny model zarządzania, zespoły naukowe oraz elastyczne programy kształcenia realizowane w oparciu o podejście interdyscyplinarne i międzysektorowe. Uniwersytety Europejskie będą wspólnie realizować międzynarodowe badania, a nowoczesne kształcenie pozwoli studentom zdobywać dyplomy w trybie łączenia studiów w kilku państwach UE.

Inicjatywa ta, zatwierdzona przez Komisję Europejską w grudniu 2017 r., jest częścią wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacyjnego do 2025 r. Inspiracją powstania projektu były słowa prezydenta Francji, który ostrzegał w przemówieniu na paryskiej Sorbonie, że dla gospodarki Unii Europejskiej rośnie konkurencja ze strony Azji i Ameryki. Emmanuel Macron mówił, że aby poprawić pozycję UE powinny powstać sieci uniwersytetów europejskich.

„Uniwersytety mają przyspieszyć realizację celów znanych z programu Erasmus+. Są to m.in.: wspólna oferta edukacyjna, wspólny dyplom, wspólne badania, wspólna przestrzeń rozwoju. A w efekcie wspólne konkurowanie z całym światem, a szczególnie z Ameryką i Azją” -mówił dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, podczas Konferencji Uniwersytetów Europejskich.

Celem zorganizowanej po raz pierwszy konferencji Uniwersytetów Europejskich było zaprezentowanie projektu szerszemu gronu akademickiemu. Spotkanie stało się okazją do podzielenia się przykładami funkcjonowania, wiedzą, a także do zastanowienia się nad przyszłością inicjatywy.

„Uniwersytety Europejskie to ważna inicjatywa. Projekt pokazał, jakie bogactwo tkwi w uniwersytetach, jeśli dostaną impuls i możliwości. Według mnie ten projekt może być >>game changerem<< i podnieść konkurencyjność Europy” – przekonywała dr Anna Budzanowska, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki, członkini zarządu EuroScience.

W następstwie zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2022 r. utworzono dotychczas 44 Uniwersytety Europejskie, które skupiają 340 instytucji szkolnictwa wyższego w stolicach i w regionach 31 krajów. Obejmują wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandię, Norwegię, Serbię i Turcję.

„Przystąpienie do programu jest oczywiste z kilku powodów. Przede wszystkim chcemy umożliwić studentom wymianę międzynarodową. Druga sfera to badania, które dotychczas były zindywidualizowane w ramach uczelni, a teraz pojawiła się szansa na ustandaryzowanie ich i na dostęp do szerszych, międzynarodowych wyników” – zauważył prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Na potrzeby projektu uczelnie łączą się w konsorcja. W ramach jednego z nich powstał pierwszy uniwersytet kosmiczny.

„Zaczęliśmy z wysokiego pułapu, od razu z kosmosu. Sojusz nastawiony jest na współpracę i badania pomiędzy uczelniami, ale i na działania z przemysłem. W Polsce 1200 firm jest związanych z szeroko pojętą branżą kosmiczną np. każdy korzysta z nawigacji GPS. Dodatkowo zakładamy, że zintegrujemy polskie uczenie w tym obszarze” – zapowiadał prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

Innym obszarem integrującym uczelnie jest nadmorskie położenie.

„Połączyło nas morze. Związaliśmy sojusz reprezentujący europejskie miasta portowe. Mamy wspólne programy nauczania, badania, ale przede wszystkim stan ducha. Widzimy, że dzięki współpracy naprawdę realizujemy cele zrównoważonego rozwoju. Dzięki platformie współpracy jesteśmy w stanie pokazać na co nas stać. Wchodzimy do nauki przez duże N” – zapowiadał prof. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Pionierska Konferencja Uniwersytetów Europejskich była połączona z galą wręczenia nagród w konkursie „Uniwersytety Europejskie – Sojusze Przyszłości”. Konkurs odbywał się pod hasłem „Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy” i został zorganizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Konkurs wyłonił najbardziej inspirujące i aktywne polskie uczelnie zaangażowane w międzynarodowe partnerstwo. Przyczynił się także do promocji inicjatywy i wzrostu znaczenia Uniwersytetów Europejskich dla polskiej i europejskiej gospodarki.

Nagrodzone zostały: Politechnika Śląska w kategorii „Osobowość”, Uniwersytet Gdański za „Wsparcie Ukrainy”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie za „Innowacje”, zaś Politechnika Poznańska za „Współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. „Doskonałością Erasmus+” zostały natomiast Politechnika Łódzka i Uniwersytet Opolski.

Konferencja była też okazją do ogłoszenia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji konkursu na najlepszą monografię naukową poświęconą edukacji w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Szczegóły konkursu znajdują się pod linkiem: https://www.frse.org.pl/wydawnictwo/obwieszczenie-o-konkursie.

FRSE

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Fot. PAP – kadr z filmu

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Mammografia. Nie war
Kucharczyk docelowo