UE prognozuje gwałtowne spowolnienie irlandzkiej gospodarki

Z prognoz Komisji Europejskiej wynika, że gospodarka Irlandii wyraźnie wyhamuje w 2023 roku, ale prawdopodobnie uda się jej uniknąć recesji, więc oczekuje się wzrostu PKB na poziomie 2%.

Stanie się tak pomimo obecnych wysokich wzrostów, jakie notowane są na wyspie, ale ekonomia UE, ciągnąć będzie Irlandię w dół. Co ciekawe, Komisja twierdzi również, że Irlandia będzie jednym z niewielu państw, którym prawdopodobnie uda się uniknąć recesji, a jej gospodarka, chociaż w niewielkim stopniu, wciąż będzie się rozwijać.

Niższe o ponad połowę prognozy wzrostu irlandzkiego PKB pokazują też, iż spadnie popyt wewnętrzny, zwolni znacznie poziom zatrudniania, a i niższe będą wpływy do państwowej kasy oraz przewidywany jest wzrost wydatków socjalnych związanych ze wsparciem osób tracących zatrudnienie.

Do niedawna KE przewidywała, że PKB Irlandii w przyszłym roku wzrośnie o 7,9 procent, jednak teraz jest zdania, iż będzie to zaledwie 2%, co jest kolejną korektą z 3,3%. Spadki wskaźników ekonomicznych obserwowane będą w każdym z działów gospodarki Irlandii, natomiast spadać będzie inflacja i z tegorocznej na sugerowanym poziomie 8,6%, dotrze do 6%. Trochę lepiej pod względem inflacyjnym ma być w 2024 roku, gdy inflacja krajowa na wyspie wyniesie przypuszczalnie 2,8%.

Bezrobocie w Irlandii wzrosnąć ma w roku przyszłym do 4,8% z 4,4% obecnie, a średnie bezrobocie w UE i strefie euro wynosić będzie odpowiednio 6 i 7 procent. Przewiduje się jednak gwałtowne spowolnienie wzrostu zatrudnienia i wyniesie ono zaledwie 0,8% z aktualnego poziomu 3,1%.

Dług brutto PKB obniży się natomiast w Irlandii poniżej 40%, ale stanie się to dopiero wg Komisji w 2024 roku i będzie jednym z najniższych w całym bloku unijnym.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Mathieu Stern on Unsplash

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Nie opłaca się zmi
Rośnie ilość wypa