Szybkie wdrożenie Narodowej Strategii Biometanu określi jej prawdziwą wartość dla Irlandii

– Odegra kluczową rolę w utrzymaniu odstępstwa dotyczącego azotanów –


Chociaż dzisiejszy dzień jest kamieniem milowym dla Irlandii, ponieważ rząd publikuje swoją pierwszą w historii krajową strategię dotyczącą biometanu, należy po nim podjąć inwestycje, szybko podejmować decyzje dotyczące planowania i zapewnić rolnikom pewność, jeśli ma ona mieć jakąkolwiek realną wartość dla Irlandii” – stwierdził członek Fianna Fáil, poseł do Parlamentu Europejskiego Billy Kelleher.

Chociaż ta strategia jest bardzo mile widziana, zawsze było dla mnie oczywiste, że Irlandia aktywnie włączy się w fermentację beztlenową (AD). Jesteśmy już daleko w tyle za większością innych krajów podobnej wielkości, takich jak Dania”.

„Wymóg budowy co najmniej 200 jednostek AD będzie ogromnym przedsięwzięciem. Spotkałem się z właścicielami i operatorami wielu istniejących obiektów AD w Irlandii i konsekwentnie opowiadali o problemach związanych z planowaniem i przepisami, z którymi muszą się stale borykać”.

„Określenie strategii to dopiero pierwsza część. Irlandia, tak naprawdę, jesteśmy dobrzy w publikowaniu strategii, ale musimy być ze sobą szczerzy, nie jesteśmy zbyt dobrzy w ich wdrażaniu”.

„Na razie Irlandia będzie miała trudności z osiągnięciem swoich celów klimatycznych na rok 2030. Jako państwo po prostu stawiamy przed sobą zbyt wiele niepotrzebnych barier moim zdaniem dobro publiczne nigdy nie jest traktowane priorytetowo”.

„Nie można na to pozwolić w przypadku strategii dotyczącej biometanu. Jest to zbyt ważne dla naszego klimatu i zbyt ważne dla naszego sektora rolno-spożywczego”.

„Należy udostępnić fundusze, nie można pozwolić, aby system planowania i NIMBYizm na poziomie społeczności zahamowały rozwój i postęp, a rolnikom należy zaoferować gwarantowane dochody, które dałyby im pewność, że ich ziemia będzie wykorzystywana w ramach ogólnego procesu”.

Prawidłowo funkcjonujący sektor biometanu w Irlandii może mieć charakter transformacyjny i odegrać główną rolę w zapewnieniu kontynuacji naszego odstępstwa dotyczącego azotanów w przemyśle mleczarskim”.

„Od lat wzywam Irlandię do podjęcia wspólnych działań w sprawie biometanu pochodzącego z AD. Mamy już plan; nie ma czasu do stracenia. Musimy go wdrożyć tak szybko, jak to możliwe”.

Opr. Bogdan Feręc

Źr. MEP Billy Kelleher

Fot. CC BY-SA 4.0 Pieter Delicaat

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Irlandia powinna wpr
10 faktów o zdrowiu