Służba Więzienna będzie osobną jednostką

Minister sprawiedliwości Helen McEntee przygotowała nowelizację przepisów, które w formie ustawy określać mają  Irish Prison Service, jako samodzielną jednostkę.

Irlandzka Służba Więzienna (IPS) stanie się więc niezależnym podmiotem, który otrzyma więcej uprawnień, ale też obowiązków, a projekt ustawy wniesiony zostanie do Rady Ministrów, by po jego zatwierdzeniu przesłać do procesowania przez Dáil i Seanad.  

Jak się obecnie szacuje, koszt zmian i dostosowania Służby Więziennej wyniesie dodatkowe 425 000 € rocznie, a jednorazowy koszt to ok. 200 000 €.

Aktualnie w IPS zatrudnionych jest 3500 osób, a Służba dysponuje rocznym budżetem w wysokości 400 mln €. Irlandzka Służba Więzienna odpowiedzialna jest za nadzorowanie osób aresztowanych, skazanych, ale też za resocjalizację przestępców, co ma miejsce w 12 zakładach penitencjarnych na terenie całego kraju.

IPS powstał w Irlandii pod koniec lat 90 ubiegłego wieku i od tego czasu planowano utworzenie ze Służby samodzielnej jednostki, która podlegałaby wyłącznemu nadzorowi przez Departament Sprawiedliwości.

Zmienią się też nieco kompetencje dyrektora generalnego Służby Więziennej, gdyż osoba na tym stanowisku stanie się odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa osadzonych oraz aresztowanych, bezpieczeństwa aresztu, przestrzeganie praw i godności człowieka oraz promowanie ograniczenia przestępczości, co ma się stać poprzez proces resocjalizacyjny i odpowiednio przygotowane usługi dla więźniów.

Dyrektor generalny IPS otrzyma pełne uprawnienia zarządzania Służbą i będzie również sprawować kontrolę nad całym gruntem oraz majątkiem związanym ze Służbą Więzienną, ale ustawodawstwo stanowi, że minister sprawiedliwości może zażądać przeniesienia gruntu z powrotem do Departamentu lub innej agencji państwowej, o ile grunt ma być przeznaczony pod budowę nowego więzienia, a projekt realizowany i finansowany z pieniędzy publicznych. Grunty mogą wejść też do puli gruntów rządowych, jeżeli teren wykorzystany będzie pod realizację innych projektów państwowych, nie wyłączając z tego budowy mieszkań socjalnych.

Ustawa wprowadzi również ustanowienie Zarządu Irlandzkiej Służby Więziennej i Komisji Audytu Służby Więziennej, a i mogą powstać inne jednostki nadzoru, o ile uznane zostanie to za niezbędne.

Projekt ustawy wynika z prac grupy roboczej, jaką w Departamencie Sprawiedliwości utworzyła minister McEntee w styczniu 2021 roku, a ta zajęła się opracowaniem szczegółowych planów zmian w Służbie Więziennej i nadania jest statutowych uprawnień osobnej agencji rządowej.

W roku ubiegłym, po otrzymaniu od grupy roboczej pełnego raportu zmian, minister McEntee poprosiła rząd o wydanie zgody, na przygotowanie projektu ustawy w tym zakresie, a obecnie projekt zostanie przedstawiony rządowi, i minister Helen McEntee spodziewa się, że rząd projekt zatwierdzi i wyrazi zgodę na wprowadzenie go na drogę legislacyjną.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo CC BY 2.0 Houses of the Oireachtas

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: