Rząd i opozycja z uporem maniaka wpycha nas w energetyczną biedę

Rząd kurczowo trzyma się planów klimatycznych i zakupu nośników energii na światowych giełdach, zamiast mieć na względzie bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Irlandii.

To idea, która powstała w grupie posłów niezależnych, a ci reprezentują w większości tereny wiejskie i krytycznie ocenili wiosek wysyłania za granicę miliardów euro rocznie, by zakupić ropę i gaz, ale pomimo tego, że istnieją alternatywy na wyspie.

Wniosek posłów niezależnych zasiadających w Dáil złożony został przez Niezależną Grupę Wiejskich Demokratów, wzywający do rozwijania rodzimych dostaw ropy i gazu, został w tym tygodniu odrzucony przez Fianna Fail, Fine Gael i Zielonych, którzy głosowali za dalszym importem ropy oraz gazu od dostawców zagranicznych, przy wyraźnym wsparciu podczas debaty ze strony Sein Fein, Labour Party, Socjaldemokracji, PBP oraz członków niezależnej grupy regionalnej.

Przemawiając w tej sprawie lider Niezależnej Grupy Wiejskiej poseł Mattie Mc Grath, stwierdził:

– Przerażające ostrzeżenie ESRI, że rachunki za energię dla gospodarstw domowych mogą wzrosnąć o 70 euro tygodniowo lub 3500 euro w ciągu roku i popchnąć jedno na cztery gospodarstwa domowe do ubóstwa energetycznego, jeśli ceny utrzymają się na obecnym poziomie, pojawia się, gdy rząd przegłosował zablokowanie naszych najnowszych propozycji, by obniżać ceny i zabezpieczać dostawy. Jeśli wniosek naszej Grupy Wiejskiej zostałby przyjęty, utorowałby drogę Irlandii do uzyskania w końcu bezpieczeństwa dostaw wszystkich krajowych potrzeb energetycznych, umożliwiając narodowi osiągnięcie samowystarczalności w zakresie potrzeb energetycznych. Nasze propozycje zaowocowałyby obfitymi, niezawodnymi, czystszymi i tańszymi dostawami energii do napędzania pojazdów, gospodarstw domowych, szpitali, szkół, gospodarstw – w zasadzie całej gospodarki – jednocześnie tworząc tysiące miejsc pracy i przynosząc miliardy w podatkach od przedsiębiorstw. Pomimo ogromnych korzyści płynących z naszego podejścia, posłowie koalicyjni odrzucili propozycje, podkreślając swoje głęboko zakorzenione i krótkowzroczne stanowisko w sprawie klimatu. Oznacza to, że dwa miliony pojazdów w Irlandii, ponad półtora miliona domów i 250 000 firm, które wykorzystują paliwa kopalne do transportu towarów i ludzi, ogrzewania i produkcji, pozostają zależne wyłącznie od importu droższych paliw w czasach ograniczeń dostaw. Posłowie, którzy zablokowali nasze propozycje, nie mogą już dłużej wiarygodnie twierdzić, że opowiadają się za tańszym paliwem krajowym, które byłoby o 30 procent czystsze, gdyby głosowali za zrobieniem czegoś zupełnie przeciwnego. Ta rażąca hipokryzja jest zdumiewająca. Pomimo zawirowań, w tym roku paliwa kopalne zaspokoją 87 procent potrzeb energetycznych Irlandii i widzimy konsekwencje uzależnienia się wyłącznie od importu podczas tankowania naszych samochodów, autobusów, ciągników lub wykorzystywania ciepła i energii elektrycznej. Rządowi posłowie, do których dołączyli tak zwani lewicowi członkowie opozycji, zablokowali potencjał produkcji naszej ropy i gazu, jako paliwa przejściowego, co oznacza, że ​​zależność Irlandii od importu wszystkich potrzeb energetycznych będzie trwała. Wojna na Ukrainie powinna była służyć jako pilne przypomnienie o zwiększeniu naszego bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza że Rosja zaczyna szerzej ściskać europejskie dostawy gazu w odpowiedzi na sankcje UE. Wygląda jednak na to, że jednowymiarowe referencje klimatyczne wszystkich irlandzkich partii politycznych oznaczają, że głowy są „zagrzebane w piasku”, dalekie od obecnych realiów. Fianna Fail, Fine Gael, Partia Zielonych, Sein Fein, Partia Pracy, PBP, a nawet socjaldemokraci zachowują się tak, jakby import ropy i gazu nie istniał. Ich pusta retoryka i zielone „grupowe myślenie” nie robią absolutnie nic, aby zapewnić tańsze paliwo i energię dla zahartowanych Irlandczyków. Chociaż w pełni popieramy wytwarzanie czystej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, jej wkład w ogólne zużycie energii jest obecnie niewielki, w przypadku większości intensywnego zużycia energii w naszej gospodarce, takich jak samochody, ciężarówki, autobusy, karetki pogotowia i systemy grzewcze, jeszcze nie można używać energii elektrycznej. Ci, którzy trzymają się klimatycznej nirwany, z różnych egoistycznych powodów politycznych, są oderwani od rzeczywistości. Na przykład ignorują fakt, że zmiana sprzętu, samochodów i systemów grzewczych z paliw kopalnych wymaga czasu, pieniędzy i kapitału ludzkiego. Zastanów się nad dowodami – tylko 1600 z ponad miliona domowych systemów grzewczych w Irlandii przeszło z użycia paliw kopalnych w 2021 r. Bycie sparaliżowanym przez grupę klimatyczną, myślenie nie powinno inicjować bezczynności; raczej powinno być katalizatorem zajęcia się jednym z najbardziej podatnych na zagrożenia zagrożeń dla bezpieczeństwa Irlandii, a mianowicie naszą zależnością od zagranicznych rządów i podmiotów w zakresie naszej energii.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Mattie Mc Grath TD

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Irlandia musi być c
Są szanse na nową