Revenue pobierać będzie odsetki

Na ostatnim spotkaniu Komitetu Administracji Podatkowej urzędnicy skarbowi powiedzieli przedstawicielom branży księgowej, że pobierać będą odsetki od różnicy między podatkiem zapłaconym a należnym w przypadku braku nawet wstępnych płatności.

Obecnie ma to dotyczyć dużych firm w Irlandii, jednak już teraz mówi się, że niebawem nowe regulacje obowiązywać będą cały sektor biznesu, więc takie same zasady obowiązywać mają również małych przedsiębiorców. Revenue ma też zwiększyć ilość audytów w firmach, a jednocześnie zwiększy się ilość niezapowiedzianych kontroli, kiedy sprawdzane będzie, czy firmy stosują się do przepisów podatkowych i odpowiednio są one naliczane oraz odprowadzane.

Jeżeli podczas kontroli okaże się, że firma niedopłaciła podatku, Urząd Skarbowy nakaże zwrot brakujących kwot, ale naliczy też karne odsetki.

Dzieje się tak dlatego, że dużo firm działających na terenie Irlandii nie odprowadza odpowiednio podatków, ale i rozkładając je na raty płatność, co czego mają prawo, nie uiszcza należnych Skarbowi Państwa kwot. Revenue dodaje, że opóźnienia występują również w terminach rozliczeń, a i na to reagować mają urzędnicy skarbowi, więc brak rozliczenia w terminie uruchomi kontrolę w firmie.

Jak dodaje Departament Finansów, nieco ostrzejsze traktowanie płatników, dało już wcześniej efekty, bo znacznie zwiększyła się ściągalność podatków w Irlandii, a jednocześnie zmniejszyły się opóźnienia wpłat z tego tytułu. To z kolei pozwoliło na zwiększenie nadwyżki budżetowej, jaka obecnie wykorzystana ma zostać na wsparcie dla mieszkańców wyspy.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Złodzieje kradną o
Rząd zapewni stałe