Publiczny program stomatologiczny w kryzysie

– Z danych HSE wynika, że ​​liczba dentystów uczestniczących w programie spadła o ponad jedną trzecią w ciągu pięciu lat –

Exodus dentystów z programu usług leczenia stomatologicznego (DTSS) wymaga natychmiastowej interwencji ze strony ministra zdrowia, powiedziała współprzewodnicząca i posłanka socjaldemokratów Róisín Shortall.

Dane HSE uzyskane przez posłankę Shortall pokazują, że liczba dentystów uczestniczących w DTSS spadła o ponad jedną trzecią w ciągu pięciu lat.

Róisín Shortall stwierdziła:

– Liczby te pokazują, że 604 dentystów opuściło system od stycznia 2017 r., a od stycznia 2021 r. odeszło 251 dentystów. Na niektórych obszarach kraju sytuacja jest szczególnie trudna. Liczba dentystów uczestniczących w programie zmniejszyła się od 2021 r. o połowę w Wexford, Meath i Laois/Offaly, podczas gdy w południowo-wschodnim Dublinie w programie pozostaje tylko siedmiu dentystów, co oznacza spadek o 47 od 2016 r. Z tych liczb jasno wynika, że ​​program jest bliski upadku, ale wydaje się, że nie jesteśmy bliżej reformy potrzebnej do zapewnienia wszystkim posiadaczom kart medycznych dostępu do leczenia dentystycznego. Zmiany w programie ogłoszone w kwietniu to niewiele więcej niż majsterkowanie na obrzeżach. Chociaż dodatkowe 9 milionów euro ogłoszone w budżecie 2023 jest mile widziane, to po prostu nie wystarczy, aby zmienić program. Wymagana jest reforma korzeni i gałęzi, aby wypełnić lukę między obecnymi opłatami a kosztami ponoszonymi przez dentystów, a także znaczące prace z Irlandzkim Stowarzyszeniem Stomatologicznym. To jedyny sposób na przyciągnięcie do programu wystarczającej liczby dentystów. Oprócz obecnego kryzysu w DTSS, zbliża się również kryzys rekrutacji i retencji w stomatologii, który zagraża długoterminowej rentowności publicznych usług zdrowia jamy ustnej. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach opieki zdrowotnej, w Departamencie Zdrowia brakuje planowania siły roboczej i bardzo małe jest zaangażowanie Departamentu Edukacji w usługi przyszłościowe. Jeśli produkujemy tylko około 90 dentystów rocznie, a wielu z nich opuszcza nasz kraj, to jest rażąco oczywiste, że musimy zainwestować w nasze szkoły dentystyczne, aby zwiększyć wydajność i upewnić się, że nie są uzależnione od studentów spoza EOG, by generować dostawy dentystów, tak jak ma to miejsce obecnie. Nie można pozwolić, aby te problemy w stomatologii uległy dalszemu pogorszeniu. Potrzebujemy, aby minister zdrowia wykazał się pilną potrzebą działań.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: SocDem

Image by Leo Fontes from Pixabay

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Laburzyści wspieraj
Nagrody im. Witolda