Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych naukowców za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki i jej zastosowań wręczone

12 października, 2022 roku zakończyła się XVIII edycja konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego przyznawanej za wybitnie osiągniecia w dziedzinie informatyki i za udokumentowany publikacjami dorobek naukowy. Dr. Filip Mazowiecki z Uniwersytetu Warszawskiego został laureatem nagrody w kategorii teoretycznych aspektów informatyki, a zwycięzcami dwóch równorzędnych nagród w kategorii zastosowań informatyki zostali dr. Michał Koziarski z Politechniki Wrocławskiej i dr. Mateusz Ostaszewski z Politechniki Warszawskiej. Podczas uroczystego spotkania zorganizowanego na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w obecności 50 znamienitych gości, prof. Leszek Pacholski, przewodniczący Rady Nagrody oraz Marek Skulimowski, prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, pod której egidą został zorganizowany tegoroczny konkurs, wręczyli zwycięzcom nagrody o łącznej puli 100000 zł.

Nagroda im. Witolda Lipskiego została ustanowiona w 2005 r. celem upamiętnienia sylwetki jej patrona, przedwcześnie zmarłego, w wieku 35 lat, pioniera polskiej informatyki.

„Witold Lipski był wybitnym informatykiem światowego formatu o trwałych osiągnięciach w teorii baz danych, geometrii obliczeniowej i teorii algorytmów. Nagroda jego imienia ma, w zamyśle, inspirować młodych informatyków w Polsce i promować rozwój informatyki w kraju” – powiedział prof. Truszczyński, przewodniczący Kapituły Nagrody.

„Wiele można się nauczyć od takich legend jak Witold Lipski. To był James Dean polskiej informatyki, młody, wybitnie zdolny, przebojowy i charyzmatyczny; żył bez barier i zostawił niezwykle ważny dorobek i imponującą spuściznę” – dodała dr Celina Imielińska, współzałożycielka Art Data Laboratories, sekretarz Kapituły Nagrody.

„Jestem zaszczycony tym, że otrzymałem nagrodę Lipskiego. To wielkie wyróżnienie dołączyć do grona laureatów wśród polskich informatyków, którzy są w światowej czołówce naukowców. Myślę, że ta nagroda zwiększy rozpoznawalność tematyki moich badań, teoretycznej i formalnej weryfikacji, którą uważam za ważną dziedzinę” – powiedział dr. Filip Mazowiecki.

Konkurs o Nagrodę Lipskiego, organizowany corocznie, adresowany jest do naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, posiadających polskie obywatelstwo i na stałe mieszkających na terenie Polski.

W grudniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Informatyki, która dotychczas pełniła rolę organizatora konkursu, przekazała tę funkcję Fundacji Kościuszkowskiej zajmującej się wspieraniem wymiany naukowej i kulturalnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Równocześnie, począwszy od 2022 roku, dzięki prywatnemu darczyńcy ze Stanów Zjednoczonych, podniesiona została pieniężna wartość nagrody, która także zaczęła być przyznawana w dwóch kategoriach, za teoretyczne aspekty informatyki oraz zastosowania informatyki, każda w wysokości 50000 zł.

W tegorocznej edycji konkursu, opierając się na rekomendacji Rady Nagrody, Kapituła przyznała w konkursie jedną nagrodę w kategorii teoretycznych aspektów informatyki w wysokości 50000 złotych, oraz dwie równorzędne nagrody w kategorii zastosowań informatyki, każda w wysokości 25000 złotych.

„W tym roku mieliśmy rekordową liczbę kandydatów. Zwycięzcy wyraźnie się wyróżniali, ale były co najmniej 3 inne osoby, które zasługiwały na nagrodę. To dobrze świadczy o poziomie informatyki w Polsce” – powiedział prof. Leszek Pacholski, przewodniczący Rady Nagrody.

Nagroda powstała z inicjatywy polskich informatyków mieszkających poza Polską, profesorów: Krzysztofa Apta, Wiktora Marka oraz Mirosława Truszczyńskiego. Finansowana przez indywidualne osoby, naukowców, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz działające w Polsce firmy jak Sage (2006-2015), Atende (2016-2021), Huawei (2020-2021), stanowi ona płaszczyznę współpracy między światem nauki i biznesu.

W czasie tegorocznej uroczystości wręczenia nagród obecni byli znamienici naukowcy i twórcy nagrody oraz członkowie Kapituły Nagrody. Na wydarzenie przybył także prof. Piotr Sankowski, pierwszy laureat nagrody przyznanej mu w 2005 roku, obecnie prezes IDEAS NCBR. Obecny był także gospodarz miejsca, w którym się odbyła uroczystość, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego prof. Paweł Strzelecki. prezes Fundacji Kościuszkowskiej Marek Skulimowski powitał gości i podziękował Fundacji Rozwoju Informatyki za wieloletnią organizację konkursu. Kilka ciepłych słów wspomnień o patronie nagrody wygłosił jego brat Maciej Lipski. Głos zabrały dzieci patrona, dr. Kasia Lipska i dr Witold Lipski. Wspomnienie o patronie, jako świetnym promotorze doktoratu, współpracowniku, przyjacielu i wybitnym naukowcu, wygłosił przez łącza prof. Tomasz Imieliński. Laureaci wygłosili krótkie wykłady, podsumowujące ich dorobek naukowy.

Informacja o laureatach XVIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego:

Michał Koziarski – laureat w dziedzinie zastosowań informatyki, obronił pracę doktorską dotyczącą algorytmów wstępnego przetwarzania danych niezbalansowanych w zadaniu klasyfikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w 2021 roku. Aktualnie prowadzi badania dotyczące algorytmów klasyfikacji wielokryterialnej na Politechnice Wrocławskiej, na której ukończył wcześniej studia magisterskie. Poza badaniami teoretycznymi nad algorytmami uczenia maszynowego Michał Koziarski brał ponadto udział w projektach badawczo-rozwojowych dotyczących detekcji nowotworów w oparciu o zdjęcia histopatologiczne oraz tworzenia podsumowań dużych zbiorów danych obrazowych. Jest szczególnie zainteresowany możliwością zastosowania metod sztucznej inteligencji w medycynie i naukach o życiu, oraz prowadzi prace nad zastosowaniem uczenia maszynowego w odkrywaniu leków. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 roku oraz wyróżnienia Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji w konkursie na najlepszą polską pracę doktorską w 2021 roku. Kierownik grantu PRELUDIUM dotyczącego klasyfikacji obrazów dla danych niezbalansowanych w latach 2018-2021

Filip Mazowiecki – laureat w dziedzinie teoretycznych aspektów informatyki, obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim z półrocznym pobytem na Uniwersytecie Wrocławskim badając formalizmy zapytań związanych z bazami danych. Pracował wówczas nad ustalaniem złożoności i znajdowaniu granicy rozstrzygalności dla klasycznych problemów decyzyjnych języków zapytań. Konkretnie, jego praca dotyczyła problemów spełnialności i zawierania dwóch języków: logiki pierwszego rzędu z dwiema zmiennymi i datalogu. Większość z ostatniego roku jego doktoratu spędził na wizycie naukowej w Pontifical Catholic University of Chile, gdzie zaczął pracować w nowej dziedzinie: formalnej weryfikacji, która zajmuje się weryfikowaniem poprawnego funkcjonowania systemów. Po obronieniu doktoratu, w lutym 2016, kontynuował prace nad problemami w formalnej weryfikacji. Spędził też prawie cztery lata jako postdoc w Uniwersytetach w Warwick, Oxfordzie i Bordeaux. We wrześniu 2019 otrzymał pozycję research group leader w Max Planck Institute for Software Systems w Saarbrücken. Od lutego 2022 pełni funkcję adiunkta im. Eilenberga na Uniwersytet Warszawskim.

Mateusz Ostaszewski – laureat w dziedzinie zastosowań informatyki, obronił doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, PAN w Gliwicach pod opieką dra hab. Jarosława Adama Miszczaka i dra Przemysława Sadowskiego. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej współpracował z prof. Leonardo Banchi oraz odbył staż naukowy na UCL u prof. Simone Severini. Po doktoracie nawiązał współpracę z grupą badawczą pod kierownictwem prof. Vedrana Dunjko (Leiden University). Aktualnie odbywa staż podoktorski na Politechnice Warszawskiej. Dr Ostaszewski był laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz stypendium doktorskiego Etiuda. Ponadto, brał udział w projektach finansowanych przez NCN oraz FNP. Swoje wyniki badawcze zaprezentował m.in. na prestiżowej konferencji NeurIPS oraz publikował w czasopismach, takich jak Quantum, Computer Physics Communications, czy Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Aktualnie jego badania skupiają się na problematyce uczenia ciągłego. Ponadto, równolegle zajmuje się wykorzystaniem uczenia głębokiego do konstrukcji obwodów kwantowych pod obecnie budowane urządzenia kwantowe.

The Kosciuszko Foundation Inc. od prawie 100 lat przyznaje stypendia młodzieży i naukowcom z Polski i USA. Prowadzi działalność filantropijna, informacyjną, popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej. Organizuje wystawy, koncerty, konkursy, promując polską sztukę. Upamiętnia postać Tadeusza Kościuszki – wybitnego generała, powstańca i bohatera dwóch narodów. Fundacja Kościuszkowska Polska, współpracując ściśle z The Kosciuszko Foundation Inc., wspiera intelektualną, naukową i kulturową wymianę między Polską a Stanami Zjednoczonymi. W ramach programu TEIP gości amerykańskich wolontariuszy na obozach dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. Dba o wspólną, polsko-amerykańską historię i tworzy lepsze warunki rozwoju i współpracy kolejnych pokoleń.

Źródło informacji: Fundacja Kościuszkowska Polska

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Publiczny program st
Czego dotyczył Szcz