Praca zdalna – drugie podejście

Sinn Féin z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź wicepremiera i ministra ds. przedsiębiorczości, że zmodernizuje przepisy o prawie do pracy zdalnej.

To już druga próba wprowadzenia odpowiednich przepisów, powiedziała przedstawicielka Sinn Féin, a i dodała, że dobrze się stało, iż wicepremier przyznał, że pierwsze podejście było nieudane. Posłanka Louise O’Reily z zadowoleniem odnotowuje fakt, że do ustawy o pracy zdalnej będą wprowadzone zmiany, a także zmienią się niektóre przepisy, by prawo nie było tylko działającym na papierze.

 Posłanka O’Reilly powiedziała:

– Podczas przesłuchania w maju przed Komisją ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Oireachtas urzędnicy z Departamentu podkreślili, że proponowane przez tánaiste przepisy dotyczące prawa do żądania pracy zdalnej były wadliwe i że będą wzmacniać ustawę. Ich pojawienie się w Komitecie było efektem znaczącej krytyki projektu ustawy ze strony pracowników, ruchu związkowego, mediów i polityków. Pracownicy byli zdezorientowani i źli, że proponowane przez rząd przepisy były konserwatywne i znacznie odbiegały od oczekiwań, a Komitet ds. Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Oireachtas był szczególnie krytyczny i wezwał do wprowadzenia znacznych ulepszeń. 13 ogólnych i subiektywnych powodów wicepremiera, aby pozwolić pracodawcy na odrzucenie wniosku o pracę zdalną, było dalekie od sprawiedliwych, rozsądnych lub proporcjonalnych. Wadliwe prawodawstwo zostało pogorszone przez fakt, że mechanizm odwoławczy przedstawiony w zamyśle projektodawców był zbyt słaby. Były to kwestie, które Sinn Féin, Irlandzki Kongres Związków Zawodowych i wiele innych podniosło, gdy przepisy zostały opublikowane po raz pierwszy. Cieszymy się, że tánaiste zasygnalizował teraz, że trwają prace nad rozwiązaniem niepowodzeń jego projektu ustawy i że poprawki spowodują, że prawodawstwo odbiegnie dość daleko od pierwotnych założeń. Należy jednak stwierdzić, że zmienione ustawodawstwo będzie oceniane na podstawie tego, czy pracownicy mają pewność, że zmusza pracodawców do uczciwości, rozsądku i spójności w swoich rozważaniach.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Image by Karolina Grabowska from Pixabay 

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Prezydent weźmie ud
Zniesiono wiele ogra