Poważne pytania dotyczące Low Pay Commission

Rzeczniczka praw pracowniczych Marie Sherlock wyraziła poważne zaniepokojenie przyznaniem Komisji Niskich Płac co do sposobu oceny odpowiedniej krajowej płacy minimalnej.

Przemawiając po posiedzeniu Wspólnego Komitetu Oireachtas ds. Handlu Przedsiębiorstw i Zatrudnienia, senator Sherlock powiedziała:

– Komisja Niskich Płac przyznała, że ​​nie dysponuje aktualnymi i istotnymi danymi na temat rentowności sektorów, w których występuje duża koncentracja pracowników NMW. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że Komisja ds. Niskich Płac świadomie wydała zalecenie na 2023 r., które oznaczałoby realną obniżkę płac dla pracowników płacy minimalnej w przyszłym roku. Chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jakakolwiek podwyżka płac powinna mieścić się w zakresie możliwości zapłaty przez pracodawców, jest po prostu niewiarygodne, że nie bierze się pod uwagę bardzo znaczącej rentowności niektórych sektorów i wpływu kosztów operacyjnych. Na przykład w hotelarstwie z szacunków przychodów na dostępny pokój w sektorze hotelarskim wiemy, że hotelarze generują bardzo duże zyski w 2022 r. pomimo wzrostu bazy kosztowej w zakresie energii. Jednak wydaje się, że nic z tego nie zostało wzięte pod uwagę. Komisja ds. Niskich Płac przyznała, że ​​wcześniej zalecała udostępnienie danych dotyczących rentowności, jednak po zakwestionowaniu, do którego LPC przywiązuje dużą wagę, nie miało to wpływu. Rzeczywistość jest taka, że ​​w niektórych sektorach znaczne zyski są generowane dzięki ciężkiej pracy pracowników otrzymujących płacę minimalną i nie mają oni udziału w żadnym z tych zysków. Niestety, analiza dotycząca płacy minimalnej nie dotyczy kosztów utrzymania pracownika. Zamiast tego opiera się na szerokiej gamie wskaźników makroekonomicznych, które są usuwane z życia pracowników. To wszystko wskazuje na konieczność, po pierwsze, przejścia do płacy wystarczającej na utrzymanie, a po drugie, umożliwienia pracownikom zbiorowych negocjacji o sprawiedliwszy udział w zyskach w ich miejscu pracy. Komisja ds. Niskich Płac (LPC) oparła się na szacunkach inflacji z letniego komentarza ekonomicznego ESRI, który prognozuje wzrost inflacji o 11,4% między 2022 a 2023 r., a mimo to LPC zaleciła podwyżkę niższą, wiedząc, że ucierpią standardy życia najniżej zarabiających.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Zdj: Image by Hans from Pixabay 

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Przełomowe zyski ko
Najbezpieczniejsze s