Potrzebny jest limit oprocentowania kredytu hipotecznego

Jakakolwiek potencjalna podwyżka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego (EBC), która nastąpi dzisiaj, będzie miała wpływ na prawie pół miliona właścicieli domów znajdujących się w trudnej sytuacji.

Mówiąc przed spodziewaną podwyżką stóp procentowych EBC, poseł Ged Nash wezwał rząd do przyjęcia niedawno wprowadzonej ustawy Partii Pracy i zmiany przepisów w celu ograniczenia oprocentowania kredytów hipotecznych.

Poseł Nash powiedział:


– Potrzebujemy teraz ograniczenia oprocentowania kredytów hipotecznych. Irlandzcy konsumenci są już nękani zmiennym oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych, które waha się od 4,5% do 2,7%. Przy rosnących stopach procentowych EBC ludzie pracujący mogą być zmuszeni znaleźć dodatkowe 400 euro miesięcznie, nawet na stosunkowo skromnej hipotece w wysokości 250 000 euro, aby pokryć koszty serii podwyżek oczekiwanych w tym i przyszłym roku. Dla setek tysięcy ludzi jest to po prostu niezrównoważone, zwłaszcza w czasach, gdy koszty życia wymykają się spod kontroli. W rzeczywistości młoda osoba lub para kupująca swój pierwszy dom będzie wciągnięta poza granice swoich możliwości z powodu tych podwyżek, podczas gdy młode rodziny, które mają jeszcze lata na spłatę kredytów hipotecznych, będą musiały zmierzyć się z nieznośnym obciążeniem finansowym z powodu rosnących stóp procentowych. Potrzebujemy, aby rząd włączył się tutaj, a Bank Centralny zapewnił drogę do dostosowania oprocentowania kredytów hipotecznych w Irlandii do normy UE. Irlandia ma już drugie najwyższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w UE, ustępując jedynie Grecji. Poprzedni rząd powiedział, że konkurencja rozwiąże ten problem. Zamiast tego mamy banki opuszczające rynek, a pozostali pożyczkodawcy pozostali na pierwszym miejscu w podnoszeniu kosztów. Partia Pracy ma prawodawstwo, które pomaga złagodzić ucisk i obniżyć stopy EBC, co odciąży ludzi. Nasza ustawa o zmiennym oprocentowaniu kredytów hipotecznych w Banku Centralnym czerpie inspirację z projektu ustawy przedłożonego przez ministra wydatków publicznych Michaela McGratha, nie raz, ale dwa razy, kiedy był rzecznikiem Fianna Fáil ds. finansów. Jeśli jego ustawa była konieczna wtedy, w epoce niskich stóp procentowych, zgodzi się, że teraz jest to absolutnie pilne. Nasze przepisy umożliwią Bankowi Centralnemu, jako regulatorowi, przeprowadzanie szczegółowych ocen rynku i zachowania instytucji finansowych, co ostatecznie umożliwi regulatorowi nałożenie limitów na oprocentowanie kredytów hipotecznych pobieranych przez banki w przypadku prywatnych domów, w których występuje niedoskonałość rynku. Oireachtas już nałożył limit na stopy procentowe dla pożyczkodawców. Pokazuje to, że nie ma konstytucyjnych przeszkód umożliwiających Bankowi Centralnemu interwencję na rynku i wprowadzenie rozsądnych limitów stóp procentowych naliczanych przez dostawców usług finansowych. Jedyną przeszkodą jest duszący menedżeryzm i brak woli politycznej na szczeblu rządowym. Ograniczenie oprocentowania kredytów hipotecznych pozwoli rodzinom zaoszczędzić tysiące euro przez cały okres ich spłaty. 

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
AIB musi znieść op
Rzadko i niechętnie