Ponad połowa bezdomnych pochodzi z prywatnego rynku najmu

Z danych, jakie w tym tygodniu otrzymał rząd, wynika, że ponad połowa osób, które w Irlandii są bezdomne, zmuszona została do opuszczenia domów wynajmowanych od osób prywatnych.

Gabinet został też poinformowany, iż coraz więcej osób zgłasza się do zakwaterowania awaryjnego, co oznacza, że kryzys mieszkaniowy znacznie się pogłębił. Takie informacje przekazało rządowi 19 władz lokalnych, które muszą sobie radzić z rosnącą falą bezdomności, a niektóre z nich, jak np. Dublin, szuka zakwaterowania dla „swoich” bezdomnych w hrabstwach Kildare, Meath oraz Wicklow.

Co ważne, w dokumencie, jaki ujrzeli ministrowie przed uchwaleniem zakazu eksmisji tej zimy, zawarto informację, w której przewidywano, że o ile nie podejmie się żadnych działań, to ilość bezdomnych w kraju zwiększy się o 2273 osoby, a przynajmniej spotkają się one z wręczeniem im nakazu opuszczenia zajmowanego lokalu.

Ministrom przypomniano również, że ilość doręczonych wypowiedzeń najmu, co miało miejsce w I oraz II kwartale tego roku zwiększyła się o 47%.

40% osób, które w okresie od lutego do sierpnia straciły mieszkania, trafiło do zakwaterowania awaryjnego, a pochodziły z prywatnego rynku najmu. W tej liczbie były 904 osoby dorosłe z okręgu dublińskiego i sześć osób z północno-zachodniej części Irlandii.

W kraju mamy też sytuację, o czym rząd również został poinformowany, że coraz więcej migrantów traci mieszkania i zgłasza się do służb, które pomagają osobom bezdomnym. W sierpniu ubiegłego roku 37% osób korzystających z zakwaterowania awaryjnego pochodziło spoza Irlandii, ale z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gabinet wyraźnie zainteresował się tymi przypadkami i jak zapowiedział szef resortu mieszkalnictwa, nakazał zbieranie informacji, ilu migrantów z UE oraz EOG zakwaterowanych jest obecnie awaryjnie lub korzysta z pomocy dla osób bezdomnych. Władze lokalne zostały już poinformowane o decyzji ministra O’Briena i w najbliższych dniach przesłać mają szczegółowe raporty do Departamentu Mieszkalnictwa, co pozwoli na uaktualnienie danych.

Niektóre władze lokalne poinformowały, co też znalazło się w opracowaniu dla rządu, że nie mają już wolnych miejsc zakwaterowania awaryjnego, co zgłoszono w 19 przypadkach i zmuszone są do korzystania z prywatnego rynku najmu w celu zagwarantowania lokalu dla osoby lub rodzin bezdomnych.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Image by Sharon Ang from Pixabay 

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
1 kwietnia nie wyrzu
Irlandia zapewni UE