1 kwietnia nie wyrzucą z domu

Rada Ministrów podpisując dokument o tymczasowym zakazie eksmisji, zobowiązała ministra mieszkalnictwa do wyznaczenia terminów, w jakich eksmisje po zakończeniu okresu ochronnego będą mogły być realizowane.

Zakaz zacznie obowiązywać 1 listopada tego roku, a potrwa do końca marca 2023, ale nie oznacza to, że wtedy właściciele domów będą mogli żądać natychmiastowego opuszczenia lokalu przez najemcę, gdy zakaz przestanie obowiązywać. Jak powiedział minister mieszkalnictwa Darragh O’Brien, eksmisje będą rozłożone w czasie, a najemcy będą musieli otrzymać odpowiednie zawiadomienie o eksmisji lub otrzymali je przed wprowadzeniem zakazu eksmisji.

Okres wypowiedzenia będzie uzależniony od okresu trwania najmu, co podkreślił minister.

W przypadku najmu trwającego krócej niż sześć miesięcy, a dokument o żądaniu opuszczenia mieszkania wręczony został przed wejściem w życie przepisów o zakazie eksmisji i przypadał na termin przed i 31 stycznia, termin automatycznie przesuwany jest na 1 maja 2023 roku. Jeżeli natomiast data eksmisji przypada na termin od 1 lutego 2023 do 31 marca 2023, to na mocy nowych przepisów nową datą eksmisji będzie 18 czerwca 2023.

O ile najem trawa powyżej sześciu miesięcy, ale jest krótszy niż 12 pełnych miesięcy, to data eksmisji przypadająca przed i na 31 stycznia, przesunięta zostaje na 1 maja 2023 roku. Jeśli data eksmisji przypada na termin między 1 lutego 2023 a 31 marca 2023, nową datą eksmisji będzie 1 czerwca.

Najem trwający powyżej jednego roku to też pewna zmiana, która odnosi się do przepisów o zakazie eksmisji, więc te zaplanowane do 31 stycznia, przesunięte zostają na przynajmniej 15 dzień kwietnia przyszłego roku. W przypadku eksmisji, które przypadałyby między 1 lutego 2023 a 31 marca 2023, nową datą eksmisji jest 1 maja.

Najemcy, którzy mieszkają w jednym domu powyżej siedmiu lat, a data eksmisji przypada między uchwaleniem ustawy a 31 marca, to nowa data eksmisji staje się 1 kwietnia.

Nowe terminy wypowiedzeń zaczną obowiązywać w chwili, gdy nowa ustawa wejdzie w życie. Wcześniej minister O’Brien zwrócił się do Komisji Mieszkaniowej Oireachtas, aby wyraziła zgodę na uchylenie w tej sprawie tzw. kontroli przedlegislacyjnej, żeby przepisy mogły być uchwalone przez parlament wcześniej, co pozwoli na ich terminowe wprowadzenie.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Image by Tumisu from Pixabay 

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Warsaw not afraid of
Ponad połowa bezdom