Ponad 450 mln zł w puli unijnego naboru na projekty IPCEI

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zachęca do udziału w naborze wniosków dla działania IPCEI w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 458 mln złotych.

Nabór jest adresowany do przedsiębiorstw zarejestrowanych i prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Umożliwia im pozyskanie dofinansowania na projekty IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest), czyli stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Są to projekty ocenione wstępnie przez Komisję Europejską jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo całej Unii Europejskiej, wpisujące się we wspólne europejskie cele.

Zgłaszane projekty muszą mieć wysoki poziom innowacyjności i strategiczne znaczenie z perspektywy Komisji Europejskiej oraz rekomendujących je krajów członkowskich.

Wysokość udzielonej pomocy dla projektów wybranych w naborze nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy określonej w decyzji Komisji Europejskiej.

Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny „IPCEI Microelectronics/Communication Technologies” oraz w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Powinny przewidywać te same zadania, zasoby i ten sam cel, co projekt IPCEI, który otrzymał pozytywną decyzję KE dopuszczającą udzielenie pomocy, a także obejmować działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle.

Nabór został ogłoszony w priorytecie 2. Środowisko sprzyjające innowacjom, w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, działanie 2.10 IPCEI.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Fot. KE

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Polacy vs. AI – cz
Polish prosecutors h