Płaca wystarczająca na utrzymanie rok dłużej?

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Irish Business and Employers Confederation, czyli grupa lobbingowa wezwała rząd, aby opóźnił lub rozszerzył o przynajmniej 12 miesięcy wprowadzenie tzw. płacy wystarczającej na utrzymanie, głównie z powodu wysokiej inflacji, Brexitu i problemów wywołanych Covid-19.

Grupa IBEC apeluje również, aby cały program rozłożony został na pięć lat, co pozwoli na płynne przejście na nowy system płac i będzie to realny system, podkreśla się w opinii pracodawców. Nowe stawki, więc te, które pozwalać będą wszystkim zatrudnionym na utrzymanie, w stopniu wysokim oddziaływać będą na pracodawców, bo muszą oni zmienić plany finansowe swoich firm, gdyż ponosić będą z tego tytułu wyższe koszty zatrudnienia. To z kolei wpływać będzie na cały wynik finansowy przedsiębiorstw, więc koszt zatrudnienia pracownika, będzie istotnym punktem w wydatkach firm.

Wcześniej minister przedsiębiorczości Leo Varadkar stwierdził, że nowy program płac w Irlandii może być wprowadzony prawie natychmiast, ale powiedział również, że będzie on rozłożony na cztery lata i w 2026 roku zastąpi obecny system płacy minimalnej.

W ministerialnej propozycji zawarto tezę, że płaca wystarczająca na utrzymanie wynosić powinna 60% mediany płac pracowniczych na poziomie krajowym, co przy przyszłorocznym zwiększeniu płacy minimalnej do 11,30 € na godzinę, w niedalekiej przyszłości i natychmiast da przy obecnych stawkach 13,10 € płacy wystarczającej na utrzymanie.

Teraz prowadzone są jeszcze konsultacje społeczne w tej sprawie, a wiele środowisk reprezentujących pracodawców twierdzi, że propozycje rządu należy urealnić i dostosować do możliwości firm, głównie tych małych i średnich. Brak takiego podejścia do wzrostu stawek płac odbije się niekorzystnie na wyniku finansowym firm, a jednocześnie może doprowadzić wiele z nich na skraj upadku.

Stopniowe przechodzenie na nowy system płac, więc obliczanie najniższej stawki godzinowej, jako 60% średnich wynagrodzeń w kraju, da możliwość na takie dostosowanie się przedsiębiorstw, w którym corocznie aktualizować będą swoje plany wydatków i ponoszonych kosztów. W konsekwencji pięcioletni okres przejścia na płacę wystarczającą na utrzymanie, stanie się łudząco podobnym do tego, jaki obowiązuje obecnie, czyli podwyżki płac będą mniej obciążające dla budżetów przedsiębiorstw.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Image by <a href=”https://pixabay.com/users/peter-facebook-2391074/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2159310″>Peter Stanic</a> from <a href=”https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2159310″>Pixabay</a>

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Tygodniowa emerytura
Oszczędzanie energi

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!