O ile wzrosną przyszłoroczne wydatki Irlandii? Sporo

Jak się okazuje, Irlandia ponownie przygotowuje się na wyższe wydatki z państwowej kasy, a wszystko w ramach ustawy budżetowej na przyszły rok.

W Letnim Oświadczeniu Gospodarczym ministrowie finansów Jack Chambers i wydatków publicznych Paschale Donohoe powiedzieli, że spodziewają się przyszłorocznego zwiększenia wydatków o 8,3 mld €. Z tej kwoty 6,9 mld € będą to wydatki publiczne, natomiast ok. 1,4 mld € stanie się środkami podatkowymi, więc takiej wysokości mogą być przyznane ulgi dla płatników podatkowych.

Ta ostatnia kwota ma być również „ochroną pracowników przed wyższym opodatkowaniem wynikającym z inflacji” – powiedzieli ministrowie.

Z puli 6,9 mld €, aż 5,1 mld € wydatkowane zostanie na pokrycie kosztów utrzymania usług publicznych, a z czego 1,2 mld € na podwyżki płac w sektorze publicznym. 1,8 mld € jest obecnie w dyspozycji ministrów, a ogłoszą oni w tym zakresie cele wydatkowe w dniu publikacji budżetu, czyli 1 października.

Po prezentacji minister finansów Jack Chambers powiedział:

Silna i terminowa reakcja rządu pomogła zapewnić ciągłą odporność gospodarki w obliczu serii poważnych wstrząsów zewnętrznych. Co napawa optymizmem, inflacja powróciła obecnie do poziomu zgodnego ze stabilnością cen, a gospodarka nadal funkcjonuje przy pełnym zatrudnieniu. Chociaż gospodarka jest obecnie w stosunkowo dobrej kondycji, perspektywy zewnętrzne pozostają wysoce niepewne ze względu na rosnące napięcia geopolityczne.

Pełny pakiet budżetowy wynieść ma w roku przyszłym 105,4 mld €, a z tej kwoty 90,9 mld € to wydatki bieżące, co jest wzrostem od roku ubiegłego o 6,4%. 14,5 mld € będzie natomiast kwotą w ramach inwestycji Narodowego Planu Rozwoju i ten pakiet zwiększony zostanie o 10,5%. Służba zdrowia może liczyć na dodatkowe 1,5 mld €, a pieniądze zasilić mają głównie budżety placówek opieki doraźnej.

Rząd sprzeciwił się jednocześnie sugestiom Banku Centralnego Irlandii oraz innych organizacji i instytucji, które wzywały, aby budżet, o ile musi zostać zwiększony, nie przekroczył 5%. Prezentując wytyczne budżetowe i zwiększenie wydatków ogólnych wyższych o prawie 7%, rząd przekroczył rekomendację o 1,9%.

Letnie Oświadczenie Gospodarcze to jednak przedstawienie sytuacji ekonomicznej za pierwsze półrocze, a w tym ujawniono, że wpływy podatkowe od stycznia do końca czerwca wzrosły o 9,3% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. W pierwszych 6 miesiącach 2024 roku z tytułu podatków do Skarbu Państwa wpłynęło o 3,8 mld € więcej, niż miało to miejsce w tym samym okresie 2023 roku. Wzrost ten był konsekwencją zwiększenia się wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o 15,4%, więc przychody zamknęły się kwotą 12,2 mld €.

Łączne wydatki brutto w tym okresie wyniosły 47,1 mld €, co oznacza wzrost o 5,2 mld €, czyli o 12,4% w ujęciu rok do roku, oraz o 1,5 mld €, tj. 3,3% powyżej prognozowanego poziomu.

Nadwyżka budżetowa w pierwszym półroczu wyniosła 3,1 mld €, co oznacza poprawę o 2,8 mld € w porównaniu z pierwszym półroczem 2023 roku.

Komentując wyniki wykonania budżetu za pierwsze półrocze, ale i nową ustawę wydatkową, minister Paschal Donohoe stwierdził, że spodziewa się realizacji tegorocznych celów polityki rządu, przede wszystkim w zakresie zapewnienia większej ilości mieszkań, lepszego dostępu do opieki zdrowotnej, zwiększenia ilości pielęgniarek, policjantów i nauczycieli oraz wsparcia we wdrożeniu krajowego programu opieki nad dziećmi.

Bogdan Feręc

Źr. RTE

Photo by Stock Birken on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
English scores sligh
Dealz zapłaci karę