Nowe przepisy o skargach na sądy

Minister sprawiedliwości Helen McEntee zatwierdziła przepisy, które pozwalają na złożenie skargi w kwestii postępowania sędziów oraz sądów.

Jeżeli podczas procesu sądowego lub innych spraw załatwianych w sądach uznamy, że sąd albo sędzia narusza etykę zawodową, czy też narusza się inne zasady, istnieje już możliwość prawna, aby złożyć na takie zachowania skargę. Ma to związek ze zmianą przepisów o sądownictwie i samej ustawy z 2019 roku o Radzie Sądowniczej.  

Wg minister McEntee to ważna zmiana, która przyczyni się do poprawy usług sądowych, ale i zwiększy poziom zaufania do sądów.

Helen McEntee:

– W demokratycznym społeczeństwie sądownictwo odgrywa centralną i niezależną rolę w wymierzaniu sprawiedliwości, a nasze sądownictwo zapewnia nam doskonałe usługi od założenia państwa sto lat temu. Utrzymanie i wzmocnienie zaufania publicznego do naszego sądownictwa, kamienia węgielnego naszej demokracji, ma kluczowe znaczenie i naprawdę cieszę się, że mogę wprowadzić w życie wszystkie pozostałe sekcje ustawy o Radzie Sądownictwa z 2019 r.

W nowelizacji ustawy o sądownictwie przewidziano również stworzenie Komisji Postępowania Sądowego, ale wprowadzona została też, całkiem nowa procedura składania skarg, rozpatrywania wniosków oraz ewentualnego karania sędziów lub odpowiedzialnych urzędników.

Skargi składać więc można do Krajowej Rady Sądownictwa, a za jej pośrednictwem sprawie nadany zostanie bieg i sprawdzane będą ewentualne uchybienia podczas procesu sądowego lub działania sędziego. O ile we wniosku znajdą się podstawy do wszczęcia postępowania, skarga przekazana zostanie do Komisji Postępowania Sądowego i tam będzie rozpatrzona.

Po udowodnieniu winy sędzia może zostać ukarany upomnieniem lub naganą, poradą w kwestii postępowania, może otrzymać zalecenie, a nawet może być skierowany na kurs lub szkolenie z zasad postępowania podczas wykonywania obowiązków służbowych. O ile sprawa będzie miała poważniejszy charakter, ustawa nie wyklucza przeprowadzenia dochodzenia na pełną skalę, a całość więc proces oceny i wnioski przesłane zostaną do ministra sprawiedliwości, który będzie mógł podjąć odpowiednie kroki.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Image by 2541163 from Pixabay

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
EU leaders to discus
Electric Ireland ost