Najważniejsze środki budżetowe 2023

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Można powiedzieć, że budżet na przyszły rok został w wyjątkowy sposób rozbudowany w kierunku poprawy warunków socjalnych, a i sprawdzają się wcześniejsze doniesienia o wysokości pomocy.

Nie wszyscy będą nową ustawą budżetową usatysfakcjonowani, gdyż liczyli na znacznie więcej, jednak budżet 2023 będzie zgodny z zapowiedziami rządu.

Najważniejsze punkty ustawy o wpływach i wydatkach państwa na przyszły rok, których część wejdzie w życie tuż po przegłosowaniu dokumentu, zawrzeć można w kilku punktach.

Budżet 2023:

– 600 euro kredytu za energię (3 raty)

– Zwiększenie puli osób uprawnionych do otrzymania zasiłku paliwowego

– Osoby starsze, opiekunowie i niepełnosprawni otrzymają dodatkowe kwoty ryczałtowe

– O 12 € wzrosną stawki zasiłków socjalnych

– Rozszerzony zostanie program kart wizyt u lekarzy GP

– Obniżone zostanie czesne za trzeci poziom nauczania

– Podwojona będzie wpłata zasiłku na dziecko

– Stawka podatku VAT na gazety obniży się do 0%

Osoby starsze, czyli emeryci i renciści otrzymają wsparcie w postaci wypłaty w kwocie 1100 € i stanie się to przed końcem tego roku, co przynieść ma tej grupie ulgę w kryzysie kosztów utrzymania. Dodatkowo w dwóch transzach osoby pobierające emeryturę państwową otrzymają ją w podwójnej kwocie, a to również zaplanowano na miesiące przed zakończeniem tego roku. Mówi się, że pierwsza podwojona emerytura pojawi się zaraz po przyjęciu budżetu, a kolejna w grudniu.

Samotni emeryci niezależenie od wcześniejszych zasiłków dostaną również dodatkowe 200 € wsparcia, a wszyscy uprawnieni z tej grupy, będą mogli ubiegać się o dodatek opałowy w wysokości 400 €, niezależnie od wypłacanego standardowo.

Inne osoby, które do tej pory nie kwalifikowały się do otrzymania dodatku opałowego, dzięki zmianie progów dochodowych, również będą mogły starać się o ten dodatek, a ocenia się, że grupa korzystająca ze wsparcia w tym zakresie powiększy się o 80 000 osób.

Podniesiony zostanie zasiłek socjalny dla osób poszukujących pracy i tygodniowo osoby bez zatrudnienia otrzymają 12 € więcej, jednak to stanie się dopiero wraz z początkiem 2023 roku. Wtedy również z państwowej kast na konta opiekunów i osób niepełnosprawnych wpłynie jednorazowa płatność w wysokości 500 €. Tygodniowej podwyżki w kwocie 12 € mogą oczekiwać również inne osoby pobierające świadczenia socjalne.

Resort zdrowia otrzymał dodatkowe fundusze na rozszerzenie programu wizyt u lekarzy rodzinnych, co oznacza, że bez opłat będzie mogło skorzystać z pomocy lekarza GP dodatkowe 430 000 osób, a wyznacznikiem stanie się próg dochodowy i ogółem z darmowych wizyt korzystać będzie połowa wszystkich mieszkańców Irlandii, którzy będą mieli kartę darmowych wizyt lub kartę medyczną.

Rząd zaplanował też obniżki wysokości podatku dochodowego, a cały pakiet zamknie się kwotą 7 mld €, jednak to rozwiązanie zacznie obowiązywać dopiero 1 stycznia 2023 roku.

Istotnym elementem budżetu jest wsparcie energetyczne mieszkańców kraju i ze Skarbu Państwa każde gospodarstwo domowe otrzyma 600 €, aby pokryć koszty zakupy energii elektrycznej. Środki te wypłacone zostaną, jak wcześniej zapowiadano w trzech transzach, czyli po przyjęciu budżetu, w grudniu i w pierwszych miesiącach 2023 roku. Stanie się też podobnie, jak przy ostatniej wypłacie tego wsparcia, bo pieniądze trafią na konta dostawców energii, nie zaś odbiorców.

Do końca roku Social Welfare wypłaci swoim beneficjentom dwie podwójne stawki świadczeń socjalnych, a cały pakiet związany z kosztami utrzymania wynosić ma 4,1 mld euro.

Z pomocy państwa skorzystać będą mogły też firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, bo w ramach programu BESS, będą mogły się ubiegać o dotacje w wysokości 10 000 € miesięcznie na lokal, aby pomóc im w pokryciu kosztów zakupu energii, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały opłacane 40 procent podwyżek rachunków za energię elektryczną lub gaz do maksymalnej kwoty 10 000 euro miesięcznie.

Dużo mówi się również, że stawka podatkowa w wysokości 40% dotyczyć ma wyłącznie dochodu powyżej 40 000 €, a zmiany w tym i innych progach podatkowych wejdą w życie w przyszłym roku. O 75 € wzrośnie ulga podatkowa dla osób zatrudnionych na etatach i wynosić będzie 1775 €, co rocznie da oszczędności w kwocie do 800 € dla osób samotnych i 1600 € dla par.

Właściciele domów doczekają się obniżenia opodatkowania najmu i będą mogli domagać się zwrotu niektórych wydatków przed wynajęciem lokalu. W tym zakresie proponuje się zwiększenie ulgi podatkowej do 10 000 €, a obecnie jest to 5000 €.

Zmieni się też drugi próg dla podatku USC, co ma związek ze wzrostem płacy minimalnej i wynosić będzie 10 908 € z obecnych 9283 €.

Zwiększony do 1,1 mld € będzie też budżet na obronność Irlandii, co pozwoli na zniwelowanie niedoborów kadrowych i na dozbrojenie Irlandzkich Sił Obronnych.

Na nowym budżecie skorzystają również rolnicy i przemysł rolny, który odczeka się znacznie wyższych dotacji, niż te, które obowiązują obecnie, a jedne z najwyższych dopłat zastosowane zostaną do sektora wołowiny oraz pasz, ale i znacznie powiększy się pakiet przechodzenia na odnawialne źródła zasilania rolnictwa, więc pakiet środowiskowy dla tego sektora.

W roku przyszłym zwiększone do 10 mln € będzie finansowanie programu In vitro fertilization.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Image by <a href=”https://pixabay.com/users/sjunin-15550176/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=7364452″>sjunin</a> from <a href=”https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=7364452″>Pixabay</a>

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Polish FM discusses
Irlandzcy eksporterz

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!