Irlandzcy eksporterzy są przerażeni

W ostatnich tygodniach brytyjska waluta jest w dużym rozchwianiu, a ostatnie spadki kursu funta szterlinga pokazują, że w dużych kłopotach znaleźli się eksporterzy z Irlandii.

Firmy współpracujące z brytyjskim rynkiem mówią, że spadek wartości funta, który wydaje się nie mieć końca, może doprowadzić do utraty sporej części dochodów przedsiębiorstw z Irlandii, co z kolei każe im zmniejszać lub nawet wygaszać współpracę. To doprowadzić może do upadku wielu firm, a w dobrym scenariuszu zmniejszenia produkcji i stanu zatrudnienia.

Ostatnie dni to stały spadek wartości funta szterlinga, a i wczorajsza wyprzedaż tej waluty była na tyle potężna, że rynki w całej Europie zaczęły z obawą patrzeć na Skarb Wielkiej Brytanii oraz na słowa kanclerza skarbu Królestwa Kwasi Kwartenga. Ten jednak nie uspokoił nastrojów, a można uznać, że nawet napędził spiralę wyprzedaży, więc wprowadził jeszcze większy niepokój, bo słowa o niższych wpływach do budżetu, tylko napędzały krach waluty Królestwa.

Obecny kurs funta szterlinga wobec dolara jest najniższy od 1985 roku, co też odbija się na kursie wobec europejskiej waluty.

Najwięcej obaw wyrażają irlandzcy eksporterzy żywności i materiałów budowlanych, jakie z Republiki trafiają na rynek Zjednoczonego Królestwa, ale to nie wszystkie sektory, jakie ucierpieć mogą na spadku wartości funta.

Do tego grona zaliczyć należy też transportowców, a niski kurs brytyjskiej waluty, w połączeniu z wysokimi cenami paliw oraz kosztami zatrudnienia, przyczynić się może do znacznego zmniejszenia opłacalności przewozów na linii Irlandia – Wielka Brytania.

Stanie się to kolejnym elementem, który pogłębić może irlandzki kryzys, a przede wszystkim z powodu zmniejszającej się produkcji i potencjalnego likwidowania miejsc pracy.

Bogdan Feręc

Źr: Independent/Reuters

Image by <a href=”https://pixabay.com/users/stux-12364/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=414418″>Stefan Schweihofer</a> from <a href=”https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=414418″>Pixabay</a>

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Najważniejsze środ
W październiku wzro
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська