Młodzi ludzie dostaną mieszkania socjalne

Rząd zmienia strategię wobec ludzi młodych, którzy zagrożeni są bezdomnością lub utratą mieszkania, a nowe podejście do tego problemu stać się ma celem na najbliższe miesiące i lata.

Obecnie wskaźnik bezdomnych wśród osób w wieku od 18 do 24 lat wynosi w kraju 17% i tyle osób korzysta obecnie z zakwaterowania awaryjnego, w tym przedziale wiekowym. To stało się impulsem do ogłoszenia nowej strategii, a tę nazwano Narodową Strategią Bezdomności Młodzieży.

Jak podkreślono w komunikacie, będzie to pierwsza taka inicjatywa od ponad dwudziestu lat.

Program przygotowany został przez Departament Mieszkalnictwa, a ma zapobiegać wchodzeniu w bezdomność ludzi młodych, w tym studentów i osób, które dopiero zaczynają karierę zawodową. Inicjatywa pomagać ma również w wychodzeniu z bezdomności, wspierać w rozwoju i przywracania do normalnych warunków mieszkaniowych.

W programie proponuje się, aby mieszkania socjalne, jakie będą powstawać, w części przeznaczane były dla młodych bezdomnych, a w tych zakwaterowanie znaleźć ma po kilka osób, które obecnie korzystają z ośrodków dla bezdomnych i noclegowni.

Program działać ma w oparciu o współpracę z władzami lokalnymi, a udział w nim brać będzie również TUSLA, co pomoże w odpowiednim wspieraniu osób młodych, nieco zagubionych w całej sytuacji.

Departament Mieszkalnictwa partycypować będzie w części kosztów, jakie na zakwaterowanie socjalne przeznaczyć będą musieli ludzie przeniesieni do takich domów, a wsparcie będzie adekwatne do możliwości finansowych osób, które otrzymają dom socjalny w ramach Narodowej Strategii Bezdomności Młodzieży.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Photo by Yeyo Salas on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: