Irlandia w medycznej ruinie

O ile spojrzeć na irlandzką służbę zdrowia chłodnym okiem to okaże się, że popada ona w ruinę i nawet zapowiedzi, a następnie programy jej modernizacji oraz naprawy, nie dają pożądanych efektów.

Kiedyś już powiedziałem, że irlandzkie lecznictwo szpitalne jest w stanie zapaści i pacjentka – medyczna Irlandia – znajduje się na intensywnej terapii. Teraz można już chyba powiedzieć, że lekarze spoglądają na zegarki, by określić godzinę zgonu.

Wracając jednak do tych, którym zależy, aby system ratować, to właśnie Stowarzyszenie Irlandzkich Pielęgniarek i Położnych opublikowało dane o ilości pacjentów, którzy musieli na łóżko czekać na szpitalnych przystawkach.

W tym roku już ponad 100 000 pacjentów szpitalnych czekało na łóżko na korytarzach, co jest wynikiem dramatycznie wysokim, a i nie ma nadziei, żeby do końca roku oraz w miesiącach kolejnych, cokolwiek się zmieniło.

Przedstawicielki Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych stwierdziły, że tak źle w kraju nie było jeszcze nigdy i niezbędne stały się działania naprawcze, by służba zdrowia odzyskała sprawność.

INMO dodaje, iż liczby oczekujących na szpitalne łóżko są bezprecedensowe, przeludnienie w szpitalach jest na dramatycznie wysokim poziomie, co prowadzi do wniosku, że po pierwsze potrzeba w kraju więcej szpitali, a po drugie zwiększyć należy ilość personelu medycznego.

Jeżeli nie zostanie to zrobione, irlandzki system ochrony zdrowia czeka permanentna zapaść i trudno będzie go z tego stanu wyprowadzić. Będzie to też ze szkodą dla pacjentów, którzy skazani są na publiczny system opieki zdrowotnej, a i ten proponuje się zreformować, by odpowiadał rosnącej populacji Irlandii i starzejącemu się społeczeństwu.

Bogdan Feręc

Źr: The Liberal

Photo by Martha Dominguez de Gouveia on Unsplash

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Seks i wyłączenie
Młodzi ludzie dosta