Lider Aontú żąda szczegółowej analizy po wzroście przypadków śmierci w Irlandii

Peadar Tóibín zwrócił się do ministra zdrowia Stephena Donnelly, czy to jest normalne, że w kraju nagle dochodzi do znacznie większej ilości zgonów, a jednocześnie zażądał od HSE pełnej analizy „nadmiernej liczby zgonów” i czy nie jest to związane z opóźnieniami w leczeniu oraz zakłóceniami spowodowanymi Covid-19 oraz innymi przyczynami zewnętrznymi.

Poseł i szef Aontú podjął decyzję o wyjaśnieniu tej kwestii, gdy otrzymał informacje z Central Statistics Office, a w danych widać, że ilość zgonów w II kwartale tego roku była o 39,2% wyższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jak dodał Tóibín, 6,7% zgonów z omawianego okresu spowodowana była lub miała związek z Covid-19, a najwięcej przypadków śmiertelnych zanotowano w przypadku chorób nowotworowych oraz związanych z układem krążenia. Tóibín chciałby również ustalić, czy wpływ na wzrost śmiertelności, nie był spowodowany cyberatakiem, ale należy też zaktualizować dane, jakich domaga się poseł, gdyż uzupełniane są one na bieżąco, a ostateczne pojawiają się zazwyczaj 12 tygodni po zakończeniu badanego okresu.

Na część pytań posła Tóibína, bo tych było znacznie więcej, odpowiedział dyrektor Centrum Nadzoru Ochrony Zdrowia (HPSC) dr Gregory Martin, który stwierdził:

– W sierpniu 2022 r. i w ostatnim tygodniu września 2022 r. w Irlandii zaobserwowano niski poziom nadmiernej umieralności ogólnej w grupie wiekowej 75-84 lata, co pokrywa się z aktywnością Covid-19 i jest przypisywane wpływowi pandemii Covid-19. Najnowsze dostępne dane dotyczące nadmiernej śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, które obejmują wszystkie zarejestrowane zgony do 13 listopada, wykazały, że nie było żadnych oznak nadmiernej liczby zgonów z jakiejkolwiek przyczyny w Irlandii w ciągu ostatnich sześciu tygodni. Te dane są tymczasowe ze względu na opóźnienie w rejestracji zgonów w Irlandii. Zastosowano funkcję korygującą dla danego kraju, aby skorygować typowe opóźnienie w rejestracji zgonów w Irlandii. Niemniej jednak szacunki dotyczące nadmiernej śmiertelności z ostatnich tygodni i miesięcy są podawane z pewną niepewnością i należy je interpretować z ostrożnością.

Poseł Peadar Tóibín w odpowiedzi zacytował natomiast dane pochodzące z Eurostatu, a uznał, że są one różne od siebie i razem mało wiarygodne.

Peadar Tóibín:

– Dane z Eurostatu i CSO są dość niewiarygodne. To pierwsze pokazuje, że wzrost nadmiarowych zgonów w Irlandii w lipcu wyniósł 16 proc., a liczba zgonów w sierpniu tego roku była o 17 proc. wyższa niż średnia przed uderzeniem Covid. W sierpniu ubiegłego roku odnotowano piąty najwyższy wskaźnik śmiertelności od stycznia 2020 r., czyli początku kryzysu Covid. CSO niedawno opublikowało dane, które pokazują, że w drugim kwartale nastąpił wzrost liczby zgonów o 39,2% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Ponownie, niewiarygodnie wysoka śmiertelność. Wysłałem pytania parlamentarne, aby spróbować ustalić, co się dzieje? Kiedy pytam o zgłoszony przez CSO wzrost liczby zgonów, powiedziano mi, że może to być wynikiem cyberataku, który uniemożliwił zarejestrowanie zgonów w 2021 r. Może tak być, ale z pewnością przy takim poziomie śmiertelności ludzi powinniśmy wiedzieć na pewno. Powinno zostać przeprowadzone śledztwo w sprawie tego, co się dzieje.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Bret Kavanaugh on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Lotnisko poradzi sob
Ile wydamy na te św