KR: należy wpisać spójność cyfrową do Traktatu UE

Rosnąca przepaść cyfrowa pomiędzy regionami UE może zwiększać nierówności społeczne i terytorialne. Dlatego też spójność cyfrowa powinna zostać wprowadzona do Traktatu UE jako dodatkowy element koncepcji spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – podkreślają przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów.

Europejski Komitet Regionów w trakcie sesji plenarnej odbywającej się podczas 20. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2022 w Brukseli  wezwał instytucje UE do zapewnienia pełnej spójności cyfrowej w Europie w celu zwalczania nierówności między terytoriami. Komitet ostrzegł, że rosnąca przepaść cyfrowa może zwiększać nierówności społeczne i terytorialne, ponieważ ma wpływ na usługi świadczone na szczeblu lokalnym, takie jak dostęp do usług e-zdrowia i zasobów edukacyjnych, lub uniemożliwia wielu obywatelom dostęp do podstawowych usług, jak korzystanie z płatności bezgotówkowych lub głosowania elektronicznego. Ponadto zwiększona spójność cyfrowa byłaby narzędziem odwrócenia niżu demograficznego na obszarach śródlądowych, wiejskich i górskich.

„Spójność cyfrową należy wprowadzić jako ważny dodatkowy wymiar tradycyjnej koncepcji spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej do Traktatu UE. Jest to kluczowe, ponieważ obywatele wyposażeni w łączność i umiejętności cyfrowe mogą oferować znaczną wartość swoim społecznościom. Przepaść cyfrowa nie jest formalnie uznawana za zagrożenie dla spójności UE. Debata publiczna na temat tego, jak zlikwidować lukę innowacyjną i cyfrową jest konieczna i powinna koncentrować się na osiągnięciu jasnego zrozumienia koncepcji +spójności cyfrowej+, która wzywa do uznania zasadniczej roli, jaką technologia odgrywa w naszym życiu i wymaga włączenie celów spójności (określonych w Traktacie UE) do praw cyfrowych, zasad i polityk Unii” – podkreślił sprawozdawca ds. spójności cyfrowej Gaetano Armao minister włoskiego regionu Sycylia.

W zbiorze opinii przyjętych na sesji plenarnej Europejski Komitet Regionów podkreślił, że Europa potrzebuje silniejszej, nowoczesnej i uproszczonej polityki spójności, aby walczyć z rosnącymi nierównościami.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Leki, które mogą s
Rakowski: na skutek