Komitet Regionów: pilnie potrzebne jest wsparcie finansowe na mieszkania dla uchodźców

Pilnie potrzebne jest wsparcie finansowe, aby zapewnić przystępne i dostępne mieszkania w regionach i miastach UE przyjmujących uchodźców – podkreślił Europejski Komitet Regionów.

Komitet – będący unijnym ciałem doradczym – ostrzegł, że rynki wynajmu i sprzedaży mieszkań w europejskich miastach i regionach znajdują się pod znaczną presją od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Członkowie Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Komitetu wezwali do zwiększenia wsparcia dla europejskich regionów i miast będących na pierwszej linii wsparcia uchodźców, aby zapewnić długoterminową integrację poprzez przystępne cenowo mieszkania dostępne dla wszystkich obywateli.

Bezpośrednie i długoterminowe wyzwania związane z zakwaterowaniem 7,3 mln ukraińskich uchodźców zarejestrowanych w miastach i regionach UE były przedmiotem debaty na posiedzeniu komisji COTER. Na długofalowe wyzwania wskazywał Jan Flux, wiceminister rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej, która obecnie sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Według polityka, wielu uchodźców pozostanie „na dłużej, jeśli nie na zawsze” i istnieje potrzeba złagodzenia ich przejścia od „doraźnych, ale krótkoterminowych” rozwiązań mieszkaniowych do „standardowego mieszkalnictwa”.

Podczas dyskusji poruszono też m.in. kwestię trwającego uzależnienia UE od gospodarstw domowych przyjmujących ukraińskich uchodźców. Artykułowano obawy, że gwałtownie rosnące ceny energii utrudnią utrzymanie takiego poziomu dobrowolnego wsparcia w okresie zimowym. Ponadto zwracano uwagę na trudności ze znalezieniem mieszkań na rynku oraz znaczenie subsydiowania remontów niewykorzystanych zasobów mieszkaniowych w celu znalezienia domów dla uchodźców; wskazywano także na konieczność wyodrębnienia mieszkań socjalnych w celu zapewnienia, że istniejące wcześniej potrzeby mieszkaniowe nie zostaną naruszone.

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że ludność Warszawy wzrosła o 12 proc. w związku z kryzysem uchodźczym wywołanym wojną na Ukrainie. Zauważył, że większość uchodźców mieszka w domach lub drugich domach polskich obywateli, którzy z powodu rosnących cen energii będą mieli trudności z zapewnieniem odpowiedniego mieszkania dla Ukraińców zimą.

„Wsparcie finansowe jest pilnie potrzebne w celu zapewnienia uchodźcom, zwłaszcza tym o szczególnych potrzebach, odpowiednich i bezpiecznych warunków mieszkaniowych. W UE nie istnieje strategia mieszkaniowa dla uchodźców, a większość obciążeń została przeniesiona na władze lokalne i regionalne. Dostęp do funduszy powinien być zatem skierowany bezpośrednio do regionów i miast” – zaznaczył Trzaskowski.

Członkini berlińskiej Izba Deputowanych Melanie Kuhnemann-Grunow podkreśliła z kolei, że ​​dostępność mieszkań i domów do wynajęcia w Berlinie była bardzo ograniczona i trudna już przed europejskim kryzysem uchodźczym, a sytuacja ta pogorszyła się wraz z dużą liczbą ukraińskich uchodźców przybywający do stolicy Niemiec. Niemka wyjaśniła, że ​​Berlin chce zapewnić bezpieczne mieszkania, a tym samym bezpieczne podstawy dla wszystkich ukraińskich uchodźców, zwłaszcza kobiet i dzieci, ale mając tylko 600 wolnych mieszkań, sytuacja wymaga pilnej poprawy poprzez wsparcie finansowe.

Członkowie COTER przyjęli również projekt opinii wzywający do większego wsparcia w ramach polityki spójności dla terytoriów o niekorzystnych warunkach geograficznych i demograficznych, w tym obszarów wiejskich, wyspiarskich, transgranicznych i górskich. Nowe strategie UE, takie jak długoterminowa wizja obszarów wiejskich UE, muszą ich zdaniem zawierać jasno określone propozycje dla tych obszarów, aby zapewnić zrównoważony rozwój i sprawiedliwą ożywienie we wszystkich regionach Europy.

Podczas spotkania komisja COTER wybrała Emila Boca na swojego nowego przewodniczącego. Boc jest burmistrzem miasta Kluż-Napoka w Rumunii i jest członkiem KR-u od 2019 r. W latach 2008-2012 był premierem Rumunii. Będzie przewodniczył pracom komisji COTER przez najbliższe dwa i pół roku.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Zdj: European Union / David Martin Diaz

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS: