Klienci powinni mieć prawo do naprawy swoich urządzeń

W Komisji Europejskiej powstał pomysł, aby w całej Unii Europejskiej wprowadzić przepisy, które wymuszać będą na firmach ofertę naprawy urządzeń lub maszyn.

Propozycja powstała w celu zmniejszenia ilości odpadów, a tym samym na bazie przepisów o rozwoju gospodarek w tzw. cyklu zamkniętym, więc ograniczeniu ilości odpadów, które nie zawsze nadają się do recyklingu lub ten jest zbyt kosztowny. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez KE, obecnie maszyny i urządzenia, które nie są naprawiane, a trafiają na wysypiska, stanowią rocznie 35 milionów ton wszystkich produkowanych w UE odpadów, co odpowiada emisji 261 milionów ton CO2.

W propozycji mówi się, że część tych odpadów nie musi trafić na wysypiska i składowiska, gdyż swobodnie mogą zostać naprawione, więc zmniejszy się też ślad węglowy.

Komisja Europejska zaproponowała, aby w okresie gwarancyjnym, który obowiązuje przez minimum dwa lata, producenci oferowali darmowe naprawy sprzętu, o ile koszt naprawy, nie przekracza wymiany sprzętu. Idąc dalej, KE proponuje, żeby sprzęt pięcio- i dziesięcioletni, również był w miarę możliwości naprawiany, o ile klient pokryje koszt naprawy.

Komisarz UE ds. prawa konsumentów Didier Reynders powiedział:

– Żeby mieć pewność niskiego kosztu, staramy się zorganizować nowy ekosystem, wielu MŚP zaangażowanych w system reperacji i w sieć punktów reperacji, ponieważ obowiązkiem producenta będzie ujawnienie informacji o produkcie, o sposobie naprawy produktu. Dzięki temu wiele MŚP będzie mogło wziąć udział w procesie naprawy.

Takie rozwiązania już funkcjonują i stosowane są np. w Belgii, gdzie jedna z organizacji Circular.brussels naprawia używane maszyny, a niekiedy wymagają one zaledwie usunięcia drobnych usterek, więc nie są kosztowne.

Dyrektor generalny Circular.brussels Dany Chouha powiedział, w jaki sposób działa organizacja, którą kieruje, naprawia sprzęt i co dalej się z nim dzieje.

Dany Chouha:

– Zbieramy używane maszyny, zmywarki i pralki, żeby je naprawiać i odnawiać, a kiedy już to zrobimy, rozdajemy je ludziom żyjącym w ubóstwie energetycznym, ludziom, których nie stać na nowe maszyny. W ciągu ostatnich trzech lat technicy firmy naprawili ponad 5000 komputerów i przekazali je studentom oraz organizacjom społecznym. Bez ich pracy te maszyny po prostu wylądowałyby na wysypiskach. Teraz ludzie są świadomi niebezpieczeństw związanych z tymi maszynami, jeśli zostaną wyrzucone na wysypisko lub nie zostaną poddane recyklingowi, ludzie są też świadomi, że laptop po roku lub dwóch można łatwo naprawić, więc myślę, że chodzi głównie o świadomość.

Proponowane rozwiązania, będą jeszcze dyskutowane na forum Komisji Europejskiej, a następnie trafią do Parlamentu Europejskiego, który po zatwierdzeniu nowego prawa do realizacji przez państwa członkowskie, wprowadzi je w życie. Niestety okres rozpoczęcia obowiązywania nowego prawa wydaje się trochę długi, bo może zająć nawet dwa lata.

Bogdan Feręc

Źr: Euronews

Photo by Ashkan Forouzani on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Nadzwyczajne zyski E
UNICEF uruchomił w