Irlandzki rząd jest zadowolony, użytkownicy gazu raczej nie będą

Rosyjski Gazprom wstrzymał już dostawy do niektórych państw Unii Europejskiej, a urzędnicy w Brukseli ostrzegają, że prawdopodobne są dalsze ograniczenia dostaw.

To kazało Komisji Europejskiej zaproponować państwom członkowskim, aby, jeszcze dobrowolnie, zobowiązały się do zmniejszenia zużycia gazu tej jesieni i zimy o 15%. Jeżeli natomiast Federacja Rosyjska, całkowicie odetnie UE od dostaw błękitnego paliwa, prawdopodobny jest scenariusz wprowadzenia nakazu 15 proc. oszczędności we wszystkich państwach unijnych.

W tej kwestii wypowiedziała się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która stwierdziła:

–  Prawdopodobnym scenariuszem jest całkowite odcięcie dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Rosja nas szantażuje. Rosja używa energii jako broni, a zatem w każdym razie, niezależnie od tego, czy jest to częściowe poważne odcięcie rosyjskiego gazu, czy całkowite odcięcie… Europa musi być gotowa.

Komisja Europejska chce, aby państwa należące do UE, zmniejszyły zużycie gazu o 15%, w stosunku do ogólnego zużycia z okresu sierpień – marzec z lat 2016 – 2021.

Żeby jednak Komisja Europejska uzyskała zgodę na wprowadzenie tej zasady, wniosek zatwierdzony powinien być większością głosów państw unijnych. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na piątek 26 lipca, a omawiać go będą dyplomaci reprezentujący państwa należące do Unii Europejskiej.

Z najnowszych doniesień wiemy, że takiej propozycji sprzeciwi się prawdopodobnie Polska, której minister ds. klimatu Anna Moskwa powiedziała:

– Jesteśmy przeciwni narzucaniu obowiązkowych celów redukcyjnych.

Jak donosi Radio Wnet, a wynika to z dzisiejszej porannej rozmowy red. Łukasza Jankowskiego z Krzysztofem Tchórzewskim (PIS) w Poranku Wnet, Polska jest zabezpieczona w gaz na około 3 do 4 miesięcy, a jej magazyny gazu wypełnione są w 98 procentach i to pomimo wstrzymania przez Gazprom dostaw.

Deutsche Welle twierdzi jednak, że już jutro, Gazprom wznowi dostawy magistralą Nord Stream 1 do Niemiec, po corocznej przerwie konserwacyjnej, piszą tamtejsi dziennikarze.

Irlandzki rząd prezentuje odmienne stanowisko w tej sprawie, i premier Micheál Martin powiedział wcześniej, że Irlandia nie jest uzależniona od dostaw rosyjskiego gazu, jednak ucierpi z powodu wysokich cen na unijnym rynku. Możliwe są również drobne problemy z dostawami gazu na wyspę, jeżeli występować będą na kontynencie, co może wpływać w najbliższych miesiącach na odbiorców gazu w kraju.

Taoiseach Martin zapytany został też, czy Irlandia powinna spodziewać się przerw w dostawach prądu, a wtedy premier stwierdził lakonicznie, iż w tej sprawie toczą się dyskusje na szczeblu unijnym.

Micheál Martin:

– Z pewnością widzimy problemy z energią pod względem cen i dostaw, gdy zbliżamy się do jesieni, głównie pod względem szerszych doświadczeń europejskich.

Istotne jest również, że irlandzki rząd z zadowoleniem przyjął propozycję Komisji Europejskiej w kwestii ograniczenia zużycia gazu o 15%. W tej sprawie wypowiedział się minister środowiska, klimatu, komunikacji i transportu Eamon Ryan, a jego departament stwierdził, że komunikaty UE są zgodne z rządową kampanią na rzecz ograniczenia zużycia energii, rozpoczętą w kwietniu.

Eamon Ryan:

– Nie możemy popadać w samozadowolenie. Rosja zaspokaja 40% europejskiego zapotrzebowania na gaz, a całkowite odcięcie, szczególnie zimą, byłoby dla Europy bardzo trudne. Dlatego powołaliśmy Grupę ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i intensywnie współpracujemy z Komisją Europejską oraz państwami członkowskimi. Komisja Europejska aktywnie współpracuje z innymi krajami, aby zapewnić wystarczające i terminowe dostawy gazu ziemnego do UE z różnych źródeł na całym świecie, aby uniknąć wstrząsów podażowych wynikających z zakłóceń.

Minister Ryan dodał, że przy połowie energii elektrycznej zużywanej w domach i firmach, a pochodzącej z gazu, cała sytuacja uwypukla potrzebę zmniejszenia zależności od importowanych paliw kopalnych i zwiększenia udziału tej ze źródeł odnawialnych.

Bogdan Feręc

Źr: DW/Reuters/Radio Wnet

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: