Dodatek paliwowy z Departamentu Ochrony Socjalnej

Dodatek paliwowy to płatność pomagająca w pokryciu kosztów ogrzewania domu w miesiącach zimowych.

Możesz go otrzymać, jeśli masz 70 lat lub więcej lub otrzymujesz długoterminowe świadczenia z opieki społecznej. Obecna stawka płatności wynosi 33 € tygodniowo od 25 września 2023 r. do 5 kwietnia 2024 r., a na każde gospodarstwo domowe wypłacany jest tylko jeden dodatek na paliwo.

Jak się zakwalifikować?

Możesz kwalifikować się do dodatku na paliwo, jeśli masz 70 lat lub więcej. Nie musisz pobierać kwalifikującego się świadczenia z opieki społecznej. Dodatkowo spełnić należy kilka kryteriów, a należy: legalnie przebywać w Irlandii, przejść test środków, mieszkać samotnie lub z innymi kwalifikującymi się osobami.

Jeśli otrzymujesz świadczenie uzależnione od dochodów, na przykład zasiłek dla osób niepełnosprawnych lub emeryturę państwową (nieskładkową), oznacza to, że już spełniłeś kryteria kryterium dochodowego. Aby się zakwalifikować, musisz także spełnić wszystkie inne warunki, takie jak te związane ze składem gospodarstwa domowego. Jeśli masz mniej niż 70 lat i otrzymujesz zasiłek z opieki społecznej na podstawie historii ubezpieczenia społecznego i jeśli otrzymujesz świadczenie na podstawie historii ubezpieczenia społecznego, na przykład emeryturę państwową (składkową) lub rentę inwalidzką, musisz zdać test dochodowy i spełnić wszystkie inne wymagane warunki, aby się kwalifikować.

Tymi są natomiast: podstawowy dodatkowy zasiłek socjalny, płatność dla osób niewidomych, renta z tytułu śmierci w ramach programu świadczeń z tytułu wypadków przy pracy, zasiłek wdowi, zasiłek inwalidzki, jesteś asystentem gospodarstwa, otrzymujesz płatność dla opiekuna, dodatek z tytułu niezdolności do pracy w ramach programu rent inwalidzkich, rentę inwalidzką, zasiłek przejściowy dla osoby poszukującej pracy, zasiłek dla osób poszukujących pracy (jeśli kwalifikuje się), płatność dla rodziny niepełnej, jesteś asystentem pracy w zakresie przychodów, otrzymujesz płatność z tytułu ubezpieczenia społecznego (którego odpowiednik jest w Irlandii) z kraju objętego przepisami UE lub kraju, z którym Irlandia zawarła dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym, otrzymujesz emeryturą państwową składkową lub nieskładkową, z tytułu sytuacji życiowej.

Możesz kwalifikować się również do wypłaty dodatku na paliwo, jeśli mieszkasz sam lub tylko z osobą w wieku 70 lat i więcej, pozostając na utrzymaniu osoby dorosłej lub mając na utrzymaniu dziecko.

Tygodniowa stawka płatności wynosi obecnie 33 euro w sezonie dodatku na paliwo, który zwykle trwa od końca września do kwietnia. Osoby pobierające określone świadczenia z opieki społecznej mogą zdecydować się na wypłatę dodatku na paliwo w dwóch ratach. Pierwsza rata płatna jest na początku sezonu dodatku paliwowego, druga w styczniu. Żeby otrzymać dodatek na paliwo wypłacony w dwóch ratach, możesz złożyć wniosek, wypełniając formularz wniosku o zmianę częstotliwości płatności dodatku na paliwo (FA CPF1). Wypełniony formularz należy przesłać co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem sezonu dodatku na paliwo. Jeśli złożysz go w trakcie sezonu, Twoja płatność będzie wypłacana co tydzień, aż do terminu płatności kolejnej raty. Należy pamiętać, że opcja rat nie jest dostępna we wszystkich programach.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z lokalnym urzędem Social Welfare lub Intreo.

Bogdan Feręc

Źr: Departament Ochrony Socjalnej 

Photo by HUUM on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
I po biletach
Będzie chłodniej i