Czas na poczucie pilności, jeśli chodzi o reakcję Irlandii na kryzys klimatyczny

Liderka Partii Pracy Ivana Bacik wezwała do pilniejszego wprowadzenia przez Irlandię krajowej reakcji na kryzys klimatyczny po ostrzeżeniu rządu przez niezależnych ekspertów, że musi zrobić więcej, aby wywiązać się ze swojego programu zobowiązań klimatycznych.

Poseł Bacik powiedziała:

– Wyniki rządu w dziedzinie klimatu w dalszym ciągu nie są wystarczająco dobre. Jeśli mamy zapobiec najgorszym skutkom kryzysu klimatycznego, musimy wyznaczyć znacznie bardziej ambitne cele i wykazać znacznie większe poczucie pilności. Rząd musi zapewnić sprawiedliwą transformację, aby wspierać społeczności, które będą musiały zrobić wszystko, aby ułatwić potrzebne nam zmiany. Musi także z niezbędną powagą traktować sektorowe cele w zakresie emisji i budżety dotyczące emisji dwutlenku węgla. Po prostu nie ma czasu, aby zwlekać. Z raportu tych ekspertów, sporządzonego na zlecenie Friends of the Earth, wynika, że ​​w tym roku nastąpił spadek postępów w realizacji zobowiązań transportowych, co jest szczególnie niepokojące. Za przyczyny tego niedociągnięcia uznano brak wydatków na aktywną infrastrukturę transportową oraz wzrost emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze. Wiemy, że inwestycje w transport publiczny są najważniejsze. Potrzebna jest odwaga i bardziej drastyczne środki, aby pomóc ludziom w przejściu na mniej szkodliwe środki transportu. Partia Pracy zaproponowała wprowadzenie „biletu klimatycznego” w transporcie publicznym. Inicjatywa ta zapewniłaby ludziom nieograniczony dostęp do transportu publicznego we wszystkich gałęziach transportu za jedyne 9 euro miesięcznie. Szacujemy, że ograniczenie emisji dwutlenku węgla dzięki takiej polityce byłoby równoznaczne z usunięciem z naszych dróg 23 000 samochodów. W połączeniu z większym zapewnieniem transportu publicznego na obszarach obecnie niedostatecznie obsługiwanych, potencjał tej polityki jest jeszcze większy. Nadszedł czas, aby ten rząd był na tyle odważny, aby podjąć radykalne kroki w kierunku czystszej przyszłości. Partia Pracy wzywa rząd do podjęcia pilnych działań w sprawie zmian klimatycznych. Bilet klimatyczny byłby poważnym krokiem we właściwym kierunku. Musimy działać teraz, inaczej poniesiemy konsekwencje dla przyszłych pokoleń. Nie możemy już sobie pozwolić na opóźnianie działań.

Opr. Bogdan Feręc

Źr. Partia Pracy

Photo by Matt Palmer on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Sektor telekomunikac
Marek Pyza: powiąza