CAR odzyskuje tysiące euro dla pasażerów

Nadzór sektora lotniczego, czyli Komisja ds. Regulacji Lotniczych uzyskała w zeszłym roku 348 000 € zwrotów i odszkodowań dla pasażerów linii lotniczych.

Wynika to z rocznego raportu CAR 2022, który pokazuje, że w zeszłym roku otrzymał 2302 ważnych skarg na linie lotnicze, przy czym skargi dotyczące dużego opóźnienia i odwołania lotu stanowiły większość złożonych odwołań, głównie od decyzji przewoźników. CAR otrzymało 1178 skarg dotyczących odwołań lotów i 1043 skarg dotyczących dużych opóźnień.

W porównaniu do lat covidowych, ilość ważnych skarg złożonych w latach ubiegłych wzrosła o 55% z 1479 w 2021 r. do 2302 w ubiegłym roku.

Z raportu wynika, że ​​do 30 stycznia tego roku 600 zgłoszeń zostało zakończonych, z czego 567 doczekało się pozytywnych dla pasażerów decyzji. W dokumencie stwierdzono, że w wyniku interwencji CAR uzyskano zwrot ponad 120 000 €, a pasażerom przyznano ponad 228 000 €, jako kwot odszkodowań w związku z 567 uwzględnionymi skargami. Raport pokazuje, że CAR otrzymał „bezprecedensową” liczbę skarg w drugiej połowie 2022 r., gdy branża lotnicza wyszła z ograniczeń w podróżach lotniczych Covid-19.

Raport wskazuje jednocześnie, że ponad 78% wszystkich skarg wpłynęło w drugiej połowie roku, przy średniej dziennej 19 skarg. Jako dwaj najwięksi operatorzy linii lotniczych w Irlandii, Aer Lingus i Ryanair odpowiadali za 66% skarg złożonych w 2022 r. Liczby pokazują także, iż złożono 1253 skargi na Aer Lingus i 830 na Ryanair. Raport pokazuje, że z 1253 skarg złożonych przeciwko Aer Lingus, 146 zostało uwzględnionych, 297 nie zostało utrzymanych, natomiast dochodzenia toczyły się w 810 przypadkach. W odniesieniu do Ryanair uwzględniono 161 skarg, 224 nie zostały uwzględnione, a w 445 toczyło się dochodzenie.

Jeśli chodzi o skargi osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w sprawozdaniu stwierdza się, że „w 2022 r., po toczących się dyskusjach i na podstawie skarg otrzymanych w latach poprzednich, uzyskaliśmy od Aer Lingus zobowiązanie do modernizacji ponad 100 samolotów, aby zapewnić, że wózki inwalidzkie na pokładzie są dostępne na większości ich lotów pasażerskich. To bardzo pozytywny krok w kierunku większej dostępności”.

Bogdan Feręc

Źr RTE

Photo by Philip Myrtorp on Unsplash

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
Prezydent Higgins tr
Przeniesienie siedzi