Biuro Analiz PE: współpraca międzynarodowa kluczowa dla działalności naukowej

Współpraca międzynarodowa jest kluczową cechą współczesnej działalności naukowej i technologicznej – podkreśla Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego w analizie nt. globalnego podejścia UE do badań naukowych i innowacji.

Ośrodek analityczny PE zwrócił uwagę, że skala globalnych wyzwań, takich jak kryzys klimatyczny i pandemia koronawirusa, pokazała znaczenie łączenia sił i łączenia zasobów w celu ułatwienia zdobywania wiedzy i tworzenia oraz rozpowszechniania innowacyjnych rozwiązań.

Przypomniał, że w 2021 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie globalnego podejścia do badań i innowacji – nową europejską strategię współpracy międzynarodowej. Z kolei w 2022 r. Parlament Europejski i państwa członkowskie UE odpowiedziały na komunikat odpowiednio rezolucją i deklaracją przedłożoną przez francuską prezydencję w Radzie UE.

„W obu dokumentach uwzględniono rosnące napięcia geopolityczne, spowodowane m.in. rosyjską agresją na Ukrainie, oraz zidentyfikowano inicjatywy inwestycyjne i polityczne niezbędne do zapewnienia, by otwartość Europy na świat zabezpieczała strategiczną autonomię, interesy i wartości UE” – podkreślono w analizie.

Wskazano, że po uruchomieniu programu „Horyzont Europa” w 2021 r. oczekuje się, iż UE zintensyfikuje współpracę międzynarodową, w tym poprzez rozszerzenie zakresu krajów stowarzyszonych z programem na nowych partnerów pozaeuropejskich, takich jak Australia, Kanada i Nowa Zelandia.

Zdaniem ekspertów, inwestycje w ramach programu „Horyzont” będą wspierać podmioty zajmujące się badaniami naukowymi i innowacjami UE we współpracy z globalnymi partnerami, ale oczekuje się również, że będą nadal przyczyniać się do zwiększania atrakcyjności UE dla międzynarodowych naukowców i innowatorów.

„Udział zainteresowanych stron w działaniach w zakresie współpracy międzynarodowej ma kluczowe znaczenie dla zdolności Europy do rozszerzenia jej wiodącej pozycji naukowej i technologicznej – dotychczas ugruntowanej w dziedzinie wspólnych odkrywczych działań naukowych, w tym inicjatyw transdyscyplinarnych – tak, aby obejmowała również rozwój technologiczny i standaryzację” – zaznaczono w analizie.

Jak dodano, europejscy gracze w dziedzinie badań i innowacji jednoznacznie wspierają współpracę międzynarodową na rzecz dóbr globalnych, takich jak wiedza, środowisko i zdrowie na świecie. Wyrażają również nadzieję, że Wielka Brytania szybko dołączy do programu Horyzont Europa jako kraj stowarzyszony.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Kryzys, który Cię
Daniel Czyżewski: E