Biedronka pozwana na ponad 40 mln zł. Chodzi o faktury za prąd

Spółka zależna Polenergii wniosła do sądu pozew przeciwko właścicielowi sieci Biedronka i Hebe. Jeronimo Martins Polska ma zapłacić 40,8 milionów złotych za dostarczony prąd.

– Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A., w nawiązaniu do raportu z 15 czerwca 2022 roku, informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 roku spółka zależna  – Polenergia Obrót wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Jeronimo Martins Polska S.A.o zapłatę kwoty 40.853.352,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty – czytamy w komunikacie spółki.

Spór sądowy o faktury za prąd dostarczany do sklepów i magazynów Biedronki

Pozew dotyczy roszczeń z umów sprzedaży energii elektrycznej z 23 września 2021 roku dotyczących dostaw przez Polenergia Obrót energii elektrycznej do wskazanych w umowach obiektów handlowych i centrów logistycznych JMP.

Biedronka na ławie oskarżonych?

Kwota dochodzona pozwem stanowi sumę wierzytelności POLO (Polenergia Obrót) z tytułu nieopłaconych w części faktur VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 maja 2022 roku do 31 maja 2022 roku (39.528.578,00 złotych) oraz wierzytelności z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od tej kwoty za okres od dnia 2 lipca 2022 roku do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu (1.324.774,00 złotych).

Spór Biedronki ze spółką dostarczającą energię znajdzie finał w sądzie

Jak informuje spółka, pozew został złożony w związku z uznaniem za bezzasadne oświadczenia JMP o potrąceniu kwot objętych wezwaniem do zapłaty.

CZYTAJ WIĘCEJ

Jeronimo Martins w sporze ze spółką dostarczającą energię. Chce wypłaty 40 mln zł

Przypomnijmy, w połowie czerwca pisaliśmy, że Jeronimo Martins Polska wezwało spółkę zależną Polenergii, Polenergia Obrót, do zapłaty 39,5 mln zł w terminie siedmiu dni. Wezwanie dotyczy umów na dostawy energii elektrycznej – podała Polenergia. Spółka uważała, że roszczenia są bezzasadne.

Wezwanie oparte jest na dwóch, analogicznych co do treści, umowach sprzedaży energii elektrycznej z dnia 23 września 2021 roku, dotyczących dostaw przez Polenergia Obrót energii elektrycznej do wskazanych w umowach obiektów handlowych JMP. Umowy zostały wypowiedziane przez Polenergia Obrót i ulegną rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2022 roku” – napisano wtedy w komunikacie.

Polenergia jest największą polską prywatną grupa energetyczną. 

Jeronimo Martins Polska S.A. jest właścicielem Biedronki – największej sieci detalicznej w Polsce, mającej ok. 3,5 tys. sklepów zlokalizowanych w ponad 1100 miejscowościach, która jest obecna na polskim rynku od 27 lat.

Źródło: dlahandlu.pl

Wrocław, Sklep „Biedronka” – fotopolska.eu – Julo

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS: