AIB zablokuje konta

Jeden z największych banków w Irlandii informuje swoich niektórych klientów, że albo udowodnią status rezydenta, albo ich konta bankowe zostaną zablokowane.

Działanie AIB ma związek z nową unijną dyrektywą, która nakazuje blokowanie kont osób pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego, o ile nie są rezydentami państw, w których prowadzą swoje rachunki bankowe. Bank AIB realizując nowe przepisy, jakie wprowadzone zostały przez Unię Europejską, rozpoczął już rozsyłanie zawiadomień do swoich rosyjskich i białoruskich klientów, którzy w trybie natychmiastowym udowodnić muszą status irlandzkiego rezydenta.

O ile Rosjanin lub Białorusin nie zastosuje się do wymagań banku, powinien liczyć się z zablokowaniem jego środków i wprowadzony zostanie zakaz korzystania z usług bankowych w Irlandii.

Sprawa dotyczy głównie Rosjan i Białorusinów, którzy posiadają depozyty przekraczające 100 000 €, ale i wszystkich tych, którzy nie będą mogli wykazać statusu rezydenta w którymś z państw Unii Europejskiej lub EOG i w Szwajcarii. Spod przepisów wyłączeni zostaną ci Rosjanie i Białorusini, którzy będą mogli przestawić dowód stałego lub czasowego zezwolenia na pobyt na ternie UE, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii.

AIB dodaje, że czas na udowodnienie rezydentury w Irlandii, obywatele Rosji i Białorusi mają do 11 listopada tego roku, a o ile tego nie zrobią, 12 listopada ich konta zostaną zablokowane.

Takie działania i to już w marcu tego roku podjął bank Permanent TSB, który prosił swoich rosyjskich i białoruskich klientów, by potwierdzili status rezydenta, a brak takiego dowodu skutkowało zablokowaniem konta. Rosjanie i Białorusini, którzy mają konta w Bank of Ireland, nie otrzymali jeszcze żadnej informacji, że i oni muszą udowodnić irlandzką rezydenturę.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Image Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Jonathan Thacker

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Niewielki procent pa
Ile wzrosną stopy p