Zasiłek dla bezrobotnych 250 €

W swoich propozycjach Sinn Féin bije na głowę wszystkich, a i bez zastanowienia proponuje rozwiązania, które wcale nie będą zachęcać do poszukiwania pracy.

Obecnie zaproponowano, aby zasiłek dla osób poszukujących pracy zwiększyć o prawie 50 €, więc ten mógłby wynosić 250 € tygodniowo. Ma to w zamyśle członków ugrupowania pomóc przetrwać kryzys kosztów utrzymania, a jak się podkreśla, zasiłek powinien gwarantować minimalny niezbędny standard życia MESL.

MESL to z kolei standard życia, który spełnia fizyczne, psychologiczne i społeczne potrzeby jednostki lub gospodarstwa domowego.

We wniosku, jaki do rządowej Komisji ds. Podatków i Opieki Społecznej wysłało Sinn Féin, zaznacza się, że już badanie z ubiegłego roku wykazało, iż MESL w Irlandii powinien wynosić 251,82 € tygodniowo na jedną osobę dorosłą, więc powinno się podwyższyć zasiłki dla poszukujących pracy właśnie do tego progu. Z tego wynika, że podwyżka tygodniowego zasiłku powinna zamknąć się kwotą minimalną w wysokości 48,82 € i będzie odpowiednia do sytuacji, w jakiej jest obecnie kraj.

Sinn Féin krytycznie ocenia też system „piątki dla wszystkich”, czyli coroczną waloryzację wszystkich zasiłków z opieki społecznej o 5 € tygodniowo, bo to kwota zbyt niska i nie nadąża za rosnącymi kosztami życia, nawet w przypadku normalnej sytuacji ekonomicznej.

Sinn Féin zapowiedziało też poparcie rozwiązań proponowanych przez minister ochrony socjalnej Heather Humphreys, która zaproponowała, iż płatności dla poszukujących pracy, należy powiązać ze wcześniejszymi dochodami, ale też dolnym i górnym limitem stawek oraz ilością odprowadzonych składek PRSI.

Największa partia opozycyjna chciałaby również, aby w kraju powstała specjalna Komisja ds. Opieki Społecznej, a ta ustalałaby stawki emerytur oraz innych świadczeń, jakie wypłacane są przez Social Welfare i miałaby ona rekomendować wysokość kwot przed rozpoczęciem prac budżetowych, żeby te znalazły się w ustawie o dochodach i wydatkach państwa. W swoim oświadczeniu Sinn Féin wzywa Komisję ds. Podatków i Opieki Społecznej do wspierania prawa osób w wieku 65 lat i utrzymania dla nich możliwości przejścia na emeryturę, przy jednoczesnym umożliwieniu pracy osobom, które chcą kontynuować zatrudnienie po przekroczeniu tego wieku.

Sinn Féin chce również, żeby stawki PRSI zostały podniesione, ale tylko ta część, która płacona jest przez pracodawców, ale i zwiększył się udział państwa w wypłatach emerytur, co można osiągnąć rozwiązaniami finansowymi na poziomie rządowym. Kolejną propozycją jest zniesienie ulg podatkowych dla osób, które zarabiają powyżej 100 000 € rocznie i proponuje się nową stawkę podatkową dla osób, których dochody przekraczają 140 000 € rocznie.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
No radiation hazards
Inflacja w Europie W