Wszyscy muszą walczyć o utrzymanie odstępstwa

Eurodeputowany z Irlandii Billy Kelleher powiedział, że decyzja nowego rządu holenderskiego o wyrażeniu zgody na ubieganie się o odstępstwo na mocy dyrektywy azotanowej może zmienić zasady gry w kontekście krajowej kampanii Irlandii na rzecz utrzymania własnego odstępstwa.

Kelleher – poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Fianna Fáil i członek Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego dodała:

– Powinniśmy pokładać nadzieję w tej decyzji. Holandia prawdopodobnie znajduje się pod większą presją, jeśli chodzi o kwestie azotanów, niż my. Dlatego powinny starać się jego utrzymanie może dać nam więcej pewności w naszej własnej kampanii

Należy zintensyfikować kampanię na rzecz utrzymania odstępstwa nr 220. Hodowcy mleka muszą mieć pewność co do dwóch rzeczy: 1. całkowitego zaangażowania obecnego i przyszłego rządu irlandzkiego w utrzymanie odstępstwa oraz 2. tego, że nie zostaną pozostawieni na lodzie, jeśli zainwestują w zwiększoną zdolność produkcyjną gnojowicy w gospodarstwach, dodatkowych gruntach i w inne rozwiązania technologiczne. 

Głęboko wierzę, że odstępstwo może zostać utrzymane. Musimy jednak poważnie podejść do rozwoju gospodarstw i fermentacji beztlenowej (AD), jako rozwiązania części problemu.

Dania, w której co roku produkuje się znaczną ilość gnojowicy ze względu na sektor trzody chlewnej i mleczarstwa generuje 40% rocznego zużycia gazu w kraju z biogazu odnawialnego produkowanego przez AD.

Prawie trzy lata temu irlandzki rząd ogłosił pilotażowy program dotyczący AD. Stwierdziłem wówczas, że to strata czasu, stwierdzając, że reszta Europy przeprowadziła już wystarczającą liczbę testów, abyśmy mogli mieć zaufanie do nauki i jej zdolność do sprostania naszym wyzwaniom związanym z emisjami 

Potrzebujemy naprawdę pilnej reakcji rządu, agencji i samego sektora rolnego w sprawie zagrożenia dla irlandzkiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego w przypadku utraty odstępstwa. 

Należy położyć kres publicznej strzelaninie. Potrzebujemy zjednoczonego frontu, zapomnijmy o całym rządzie – potrzebujemy wysiłków całego społeczeństwa, aby chronić sektor, nasze społeczności i dobrobyt gospodarczy w regionach.

Opr. Bogdan Feręc

Źr. MEP Billy Kelleher

Photo by Dan Morris on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
W Irlandii pracuje c
Aleksandra Fedorska: