W Irlandii pracuje coraz więcej osób, które ukończyły 65 lat

Irlandzki rynek pracy ma się bardzo dobrze i w marcu zatrudnionych było ogółem 2 474 600 osób, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim o 59 000 osób.

W ujęciu miesięcznym ilość zatrudnionych wzrosła od lutego o 4500 osób, czyli o 0,2%, mówią dane Central Statistics Office. Ilość zatrudnionych mężczyzn podniosła się rok do roku o 2,1%, natomiast kobiet o 2,7%. Spadek zatrudnienia widać natomiast w grupie wiekowej 15-19 lat i tutaj pracowników było o 0,2% mniej niż przed rokiem.

Ciekawostką jest grupa wiekowa 65+, bo w tym przypadku ogólny przyrost zatrudnienia wyniósł 14,2%. W grupie 60-64 lat pracuje o 6% więcej osób, ale tak samo jest w przedziałach wiekowych 45-54 i 55-59 lat, gdzie wskaźniki wzrosły odpowiednio o 4,3 i 3,5 procent.

Największy przyrost pracowników odnotowano w sektorze administracji publicznej o 5,7%, transporcie i magazynowaniu 5,6%, a w sektorze IT ilość pracowników zmniejszyła się o 4,1%.

O komentarz do wyników poproszona została statystyczka ds. pracy i zarobków w CSO Aoife McHugh, która powiedziała, że osiem sektorów zanotowało wzrosty, natomiast siedem spadki zatrudniania.

Aoife McHugh stwierdziła:

– Branże, które odnotowały największe miesięczne spadki, to działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią oraz informacja i komunikacja o 0,9%, natomiast największy miesięczny wzrost odnotowano w sektorze profesjonalnym, naukowo-technicznym, który wzrósł ogółem 1,1%.

– Największy wzrost ilości pracowników w lutym tego roku odnotowano w grupie wiekowej 65 lat i więcej, a było to 2,8%. W dwóch kategoriach wiekowych odnotowano miesięczne spadki wskaźnika pracowników i była to grupa wiekowa 25-34 lata, gdzie spadek zatrudnienia wyniósł 0,3% oraz grupa 35-44 lata i w tym przypadku wskaźnik obniżył się o 0,1%. W marcu wzrosły miesięczne wskaźniki zatrudnienia dla wszystkich pozostałych grup wiekowych.

Bezrobocie w marcu wyniosło 4,3%.

Bogdan Feręc

Źr. CSO

Photo by Annie Gray on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS: