Wszyscy będą mieć 5G i szybkie łącza szerokopasmowe

Na 2028 rok rząd wyznaczył cel, w którym wszystkie zaludnione obszary w kraju, mają mieć dostęp do usługi 5G oraz do szybkich łączy szerokopasmowych, a najpóźniej ma się to stać do 2030 roku.

Do 2023 roku wszystkie szkoły będą miały podłączenie do szerokopasmowego internetu, co jest zgodne z ogólnokrajową strategią łączności cyfrowej, która nadzorowana jest przez Departament Środowiska, Komunikacji i Klimatu. Cele mają być osiągnięte po zmianach, jakich dokonano w Krajowym Planie Szerokopasmowym, więc zwiększenie nakładów na inwestycje państwowe i prywatne.

Wraz z tym celem pojawi się wdrażana już obecnie strategia bezpieczeństwa cyfrowego i cybernetycznego, co pozwoli na uodpornienie irlandzkiej sieci internetowej na ataki hakerskie. Zmieni się również struktura sieci szerokopasmowej i szybkich połączeń internetowych, co planuje się uzyskać poprzez umiędzynarodowienie infrastruktury telekomunikacyjnej w kraju.

Nowe podejście gabinetu do internetyzacji i rozwoju szybkich połączeń internetowych, całkowicie zmienić ma Irlandię w tym zakresie, powiedział wiceminister środowiska, komunikacji i klimatu Ossian Smith. W Irlandii do 2028 roku powinien już być „szybki i niezawodny Internet”, a inwestycje w tę dziedzinę życia będą stale rozwijane.  

Bogdan Feręc

Źr: RTE                                    

Photo by Thomas Jensen on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Pielęgniarki ucieka
Północno-zachodnie