W Sudanie więcej dzieci jest zagrożonych niedożywieniem niż bezpośrednimi działaniami zbrojnymi

Brutalna wojna tocząca się od 10 miesięcy w Sudanie powoduje, że pomocy humanitarnej wymaga rekordowa liczba 14 mln, czyli połowa wszystkich dzieci w tym kraju. Narażone są na powszechny brak bezpieczeństwa żywnościowego, muszą mierzyć się z konsekwencjami największego na świecie kryzysu przesiedleńczego i ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej. Brak wsparcia oznacza, że z powodu niedożywienia i chorób może zginąć więcej najmłodszych niż przez toczący się konflikt.

W Sudanie do 2 mln dzieci zmuszonych do opuszczenia domów we wcześniejszych kryzysach w wyniku toczących się walk dołączyło kolejne 3 mln – jest to największa liczba wewnętrznie przesiedlonych dzieci na świecie. Tysiące najmłodszych zostało zabitych i rannych, a wielu zagraża przemoc seksualna i przymusowe werbowanie do grup zbrojnych lub wykorzystywanie. Ponieważ większość szkół nie działa, aż 19 mln dzieci może stracić możliwość edukacji.

© UNICEF_UNI409656_Awad

© UNICEF_UNI409656_Awad

Szacuje się, że w tym roku 3,5 mln dzieci będzie cierpieć z powodu ostrego niedożywienia, w tym ponad 700 tys. z jego ciężkiej, najbardziej śmiertelnej postaci i będzie wymagać specjalistycznego leczenia ratującego życie. Niestety, prawie trzy czwarte placówek służby zdrowia na obszarach dotkniętych konfliktem przestało funkcjonować, a dwie trzecie ludności nie ma dostępu do opieki medycznej. Ponad dwukrotnie wzrosła liczba przypadków cholery, a na obszarach, na których przebywa duża liczba przesiedlonych dzieci, wystąpiły również ogniska odry. Rozprzestrzenianie się chorób powoduje, że w poważnie przeludnionych miejscach przesiedlenia liczba zgonów wśród dzieci może dramatycznie wzrosnąć. Takie ryzyko dotyczy szczególnie najmłodszych cierpiących na ciężkie ostre niedożywienie, którzy są nawet dziesięciokrotnie bardziej narażeni na zachorowania.

Dramatyczne połączenie niedożywienia, masowych przesiedleń i chorób przynosi śmiertelne skutki. Mamy bardzo mało czasu, aby im skutecznie zapobiegać. Bez pilnych działań krajowi grozi pokoleniowa katastrofa, która będzie miała poważne i długofalowe konsekwencje

– mówi Catherine Russell, Dyrektor Generalna UNICEF.

Sudańskie dzieci potrzebują przede wszystkim zawieszenia broni i pokoju. Konieczny jest bezpieczny, trwały i niezakłócony dostęp pomocy humanitarnej oraz międzynarodowe wsparcie, abyśmy mogli skutecznie pomagać w utrzymaniu podstawowych usług i systemów. Dzieci polegają na nich, aby przetrwać

 – dodaje.

Szczególnie ważne jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Darfuru, gdzie dochodziło do najgorszych walk i gdzie mieszka ponad jedna trzecia przesiedlonej ludności, a ponad 200 tys. dzieci może cierpieć z powodu ostrego niedożywienia.

© UNICEF_UN0851439

© UNICEF_UN0851439

UNICEF jest jedynym dostawcą gotowej do użycia żywności terapeutycznej (RUTF) stosowanej w leczeniu dzieci cierpiących na ostre niedożywienie. Wraz z partnerami zabezpieczyliśmy jej dostawy do lipca i zwiększamy swoje zaangażowanie – organizujemy mobilne zespoły ds. zdrowia i żywienia oraz wspieramy pracowników służby zdrowia, aby zapobiec całkowitemu załamaniu się ratujących życie usług medycznych dla dzieci.

UNICEF Polska

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Czynsze rosną znacz
Felieton sobotni Jan