W Irlandii stale wydłuża się długość życia

To z jednej strony powód do zadowolenia, ale też do zmartwienia, przede wszystkim ministra zdrowia, który zmuszony jest stale szukać dodatkowych pieniędzy na usługi medyczne dla osób starszych.

Średnia długość życia w Irlandii dla kobiet wynosi teraz 84 lata, natomiast w przypadku mężczyzn jest to 81 lat, więc zmniejsza się różnica pomiędzy oboma płciami i tak dzieje się od dekady, co ujawniono w raporcie „Health in Ireland – Key Trends 2022”. Jeszcze w roku 2000 różnica długości życia kobiet i mężczyzn wynosiła 5,2 lata, a obecnie skróciła się do 3,6 lat, mówią twórcy tej analizy.

W dokumencie mówi się, że przyczyną takiego stanu jest obniżenie się poziomu ilości zgonów powodowanych chorobami układu krążenia oraz chorobami nowotworowymi, a i nawet śmiertelność powodowana przyczynami podstawowymi w Irlandii, spadła od 2012 roku o 15,8%, natomiast populacja osób 65+ wzrosła o 36% i rośnie teraz szybciej, niż w innych państwach unijnych.

W latach 2020 – 2021 nastąpił też wzrost urodzeń żywych i stało się to pierwszy raz od 10 lat, a dzietność w Irlandii jest obecnie szóstą w całej Unii Europejskiej. Najwyższy poziom dzietności w 2021 roku zanotowano w hrabstwach Dublin, Louth i Cork.

W Irlandii 81,3% kobiet i 81,7% mężczyzn oceniło swój stan zdrowia, jako dobry, a średnia unijna wynosi 67% dla kobiet i 71,1% dla mężczyzn.

Oceniając raport, minister zdrowia Stephen Donnelly powiedział:

–  Liczba osób w wieku 65 lat i starszych wzrośnie z jednej piątej do ponad jednej trzeciej populacji czynnej zawodowo w ciągu najbliższych dwóch dekad, co będzie miało wpływ na sposób finansowania naszych usług zdrowotnych. To dobrze – ludzie żyją dłużej, ale musimy zapewnić im dobre życie. Inwestujemy rekordowe kwoty w opiekę zdrowotną, budujemy potencjał, zwiększamy siłę roboczą i wprowadzamy pozytywne zmiany dzięki naszej polityce.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Matt Bennett on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Pentagon signs $1.2
„Na irlandzkiej wy