Uczelnie będą walczyć ze studenckimi plagiatami sztucznej inteligencji

Generatywna sztuczna inteligencja coraz powszechniej wchodzi do użytku, a to zaczęli właśnie wykorzystywać studenci, więc uczelnie postanowiły walczyć ze zjawiskiem.

Jak mówi się w uczelnianym środowisku, zdarzały się już przypadki, że studenci, jako swoje prace przedstawiali te wygenerowane przez sztuczną inteligencję, więc nie miały wiele wspólnego z faktyczną pracą studenta. Obecnie mówi się, że trzeba przeciwstawić się takim praktykom, wprowadzić rozwiązania, które uniemożliwią wykorzystywanie sztucznej inteligencji do pisania prac studentom, a właściwie należy stworzyć programy, sprawdzające tekst pod względem jego pochodzenia.

Sztuczna inteligencja jest już na tyle rozwinięta, mówią niektórzy z wykładowców, że pozwala to wielorakie działania, w tym „produkowanie tekstów”, rozwiązywanie działań i udzielania odpowiedzi na skomplikowane pytania. To ogranicza potencjalny rozwój studentów, a stają się oni jedynie kopistami wygenerowanych tekstów lub odpowiedzi.

Uczelnie wyższe w Irlandii zareagowały już na rozwój sztucznej inteligencji, tworzą oprogramowanie zabezpieczające przed używaniem AI w pracach studentów, aby mieć pewność, że prace są tymi, które nie są wytworem elektronicznym.

Pierwsze obawy w tym zakresie pojawiły się już w roku ubiegłym, ale stworzenie ChatGPT utwierdziło wykładowców w ich opinii, iż sztuczna inteligencja może zawładnąć studentami, odrzucającymi własny rozwój, a posługującymi się wytworami artificial intelligence.

Nie ma jeszcze propozycji, która oficjalnie zakazywałaby korzystania przez studentów podczas nauki ze sztucznej inteligencji, ale nie jest wykluczone, że wkrótce zmienią się wewnętrzne zasady stosowane na uczelniach, co będzie pierwszym krokiem do wprowadzenia ograniczeń dla studentów, którzy chcieliby wesprzeć się podczas pisania prac AI.

Na świecie istnieją już rozwiązania technologiczne, które kontrolują teksty pod względem ich źródeł pochodzenia, więc wydaje się, że irlandzkie uczelnie, wprowadzą je do użytku, co pozwalać będzie na podniesienie poziomu kontroli nad studentami.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Photo by Markus Winkler on Unsplash

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Landlord zagłosuje
Czy zabraknie Irland