Ubóstwo energetyczne dotyczy tysięcy gospodarstw domowych

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Inflacja może przyczynić się teraz do znacznego zwiększenia rachunków domowych, a te wzrosną o nawet 2000 € rocznie, a połączeniu z cenami paliw, przekroczyć mogą 3500 € na rok.

Jak obliczył Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych (ESRI), aby zrekompensować wszystkie inflacyjne wzrosty cen, należałoby zarabiać znacznie więcej, gdyż tygodniowy koszt zużycia energii w gospodarstwie domowym wzrósł o ponad 21 euro w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku i może wzrosnąć o ponad 36 euro tygodniowo, jeśli ceny energii podniosą się o kolejne 25 procent. Jeżeli w tych wyliczeniach uwzględniony zostanie koszt podwyżek cen paliw, wtedy od stycznia do kwietnia wzrost wyniesie ponad 38 euro tygodniowo, a dalszy wzrost o 25 procent zwiększy tę kwotę o nieco ponad 67 euro tygodniowo.

ESRI ocenia, że obecnie, już 29% gospodarstw domowych dotknięta jest ubóstwem energetycznym, a wydają one ponad 10% swoich dochodów na oświetlenie, ogrzanie i tankowanie samochodu, czyli 6% więcej, niż było to w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Ocenia się też, że dalsze wzrosty cen na nośniki energii, wepchną w ubóstwo energetyczne aż ¼ mieszkańców kraju, a stanie się to jeszcze przed końcem roku.

Badanie w tym zakresie ujrzy światło dzienne dzisiaj, a podczas publikacji opracowania dowiemy się, że niedawne obniżki podatków i innych obciążeń fiskalnych, jakie wprowadzone były przez rząd, niewiele pomogły w całej sytuacji i wchłonięte zostały przez kolejne wzrosty cen. Dowiemy się też, że żądania obniżki podatku VAT, oraz innych opłat fiskalnych, ale też obniżenie podatku węglowego, będzie złą reakcją gabinetu, więc ESRI, nie będzie tego rekomendować.

O ile rząd zdecyduje się na takie rozwiązanie, skorzystać ma na nim ok. 40% mieszkańców Irlandii, więc będą to osoby o najniższych dochodach.

Jako bardziej efektywne wskazuje się natomiast rządowe dopłaty do rachunków np. za energię elektryczną i inne nośniki energii, jak miało to miejsce już wcześniej, czyli w chwili, kiedy gabinet wysłał do firm dostarczających prąd 200 €, na każde gospodarstwo domowe.

ESRI sugeruje jednocześnie, że bożonarodzeniowy dodatek dla osób pobierających świadczenia socjalne, powinien być w tym roku dwukrotnością standardowego.

W opracowaniu dodaje się również, że dodatek paliwowy z Social Welfare powinien być zwiększony o 100%, co pozwoli wielu gospodarstwom domowym na zakup większej ilości nośników energii, a także ograniczy koszty ponoszone z własnej kieszeni na ogrzanie i oświetlenie domu.

W przypadku osób pracujących proponuje się podniesienie ulg PRSI z 12 do 33 euro i zwiększenie głównych ulg podatkowych o 50 euro rocznie, co z kolei zwiększy dochody gospodarstw domowych o około 2,30 euro i pozytywnie zrekompensuje koszty energii dla osób o niższych dochodach i osób wynajmujących mieszkania.

Ostatnie podwyżki cen na energię elektryczną i paliwa są „alarmujące”, oceniła dyrektor generalna Community Foundation for Ireland Denise Charlton, a dodała, że „gwałtownie rośnie ilość gospodarstw domowych, które stają przed wyborem kupna jedzenia lub zakupu energii”. „Działania rządu wymagane są jeszcze przed nadejściem zimy”.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Top Polish, Canadian
W Fine Gael nie ma j

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!