Stara Papiernia w Poznaniu odzyska dawny blask

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Niszczejąca od lat Stara Papiernia w Poznaniu ma szanse na odzyskanie dawnego blasku i stworzenie przestrzeni, gdzie nauka styka się z przemysłem. Właśnie wbudowano kamień węgielny pod budynkiem przy ul. Szyperskiej. Na rozbudowę obiektów dawnej fabryki papieru Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu blisko 23 mln zł pochodzące ze środków unijnych.

Budynki, liczące sobie blisko 90 lat, przechodziły burzliwą historię. Najpierw mieściła się w nich Fabryka Ksiąg Handlowych, Kopert i Kajetów Edwarda Kręglewskiego, której znakiem firmowym były dwa kręgle. Po wojnie W październiku 1949 zakład został upaństwowiony. W 2012 roku, gdy władze Poznania przystąpiły do poszukiwania inwestora dla tego obiektu, zgłosił się dawny właściciel. Spór o to czy zakład został upaństwowiony zgodnie z prawem wygrało miasto i – najpierw wynajęło – a potem odsprzedało – budynki Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu. Miejscy radni zgodzili się udzielić uczelni 99 proc. bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i 76 proc. od ceny sprzedaży budynków.

Władze UAP planują, że na terenie Starej Papierni powstanie uczelniane centrum cyfrowe, w którym studenci i pracownicy będą mogli realizować swoje prace badawcze ze szczególnym uwzględnieniem prototypowania projektów z branży meblarskiej oraz wyposażenia wnętrz.

„Ten projekt ma być mostem dla transferu prac naukowców do gospodarki. Małe przedsiębiorstwa nie są w stanie tworzyć prototypów, własnych badań naukowych, ale mogą skorzystać z wysiłku, który podejmują uczelnie. Dla nas, jako regionu ważne jest to, że ten rodzaj działalności będzie doskonale wpisywał się w tak zwane inteligentne specjalizacje. Dla Wielkopolski jedną z nich są wnętrza przyszłości i dotyczą meblarstwa i wyposażenie wnętrz” – mówił marszałek Marek Woźniak podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego.

Realizacja całego projektu ma kosztować prawie 40 mln zł. Z tego blisko 23 mln zł to kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez współpracę z przemysłem i biznesem w ramach nowoutworzonej prototypowni” przy ul. Szyperskiej zaplanowana została, nadbudowa, rozbudowa kompleksu budynków. Dofinansowanie pozwoli również zakupić niezbędny sprzęt, wyposażenie oraz aparaturę badawczą na potrzeby nowoutworzonej Prototypowni UAP.

Na Prototypownię będą się składać m.in. laboratorium obróbki drewna przystosowane do cyfrowej obróbki 3D/5D drewna, laboratorium obróbki metalu, laboratorium biotworzyw i nowych materiałów, studio fotograficzne.

Udostępnieniu nowoczesnej infrastruktury towarzyszyć będzie stworzenie nowatorskiego systemu współpracy pomiędzy UAP, a przedsiębiorcami z branży meblarskiej oraz wyposażenia wnętrz.

„To niezwykle wyczekiwana, potrzebna i absolutnie unikalna w skali Europy inwestycja. Jest ona szczególnie ważna dla uczelni artystycznej” – podkreślił Prof. Wojciech Hora, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Obecnie zabudowania przy Szyperskiej mają 2,2 tys. m kw., a po przebudowie będą miały 3 tys. m kw.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!

Irlandzka trasa koncertowa Dory Goli: Galway - 13 kwietnia, Clare - 27 kwietnia, Wicklow - 18 maja, Limerick - 31 maja.

Bilety są już dostępne na stronach internetowych Monroe's Galway, Port Duggans, The Whale Theatre, Upstairs at Dolan's i przy wejściach. Zapraszamy!!!