Specjalny pakiet pomocy już we wrześniu

Zadecydowano, że w tym roku budżet przedstawiony zostanie o ponad dwa tygodnie wcześniej, niż pierwotnie było to planowane, co stanie się 27 września.

W budżecie zaplanowano już rekordowe wydatki, w tym znaczne obniżenie niektórych podatków, a także podniesienie świadczeń socjalnych, aby pomóc w radzeniu sobie z wysokimi kosztami utrzymania. Nowością będzie, że część środków uruchomiona zostanie już chwili przyjęcia budżetu, a kolejne środki pomocowe wejdą w życie wraz z początkiem przyszłego roku, powiedział minister finansów Paschal Donohoe.

Wsparcie, jakie otrzymają gospodarstwa domowe po zatwierdzeniu przez parlament budżetu, będą oddzielną pozycją wydatkową i sfinansowane zostaną z nadwyżek podatkowych zgromadzonych w tym roku, przede wszystkim ze wpływów z podatku od osób prawnych.

Pomoc z budżetu skierowana zostanie na podniesienie świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kolejnego kredytu energetycznego, co pomóc ma gospodarstwom domowym w radzeniu sobie z inflacją, głównie tym najbardziej dotkniętym wysokimi cenami. Co ważne, minister finansów zrezygnował z niektórych ograniczeń wydatkowych, więc da to Departamentowi Finansów możliwość wydatkowania ponad 6,7 mld € więcej, niż przewidywał to typowy budżet.

1 mld € przeznaczony będzie na obniżki podatków osobistych, ale będzie też obniżka podatku VAT i akcyzy na paliwa, a kolejne 2,7 mld € przeznaczone zostanie na podwyżkę świadczeń socjalnych, podwyżki płac w sektorze publicznym, inwestycje w usługi, w tym na opiekę nad dziećmi oraz w edukację.

3 mld € z całego pakietu sfinansuje wydatki inwestycyjne, w ramach Narodowego Planu Rozwoju, a także w zakresie podwyżek wynagrodzeń dla sektora publicznego, jakie zaplanowane były wcześniej, a także na przeciwdziałanie zmianom demograficznym. W ujęciu ogólnym budżet będzie odznaczał się wzrostem wydatków o 6,5 proc. w stosunku do tego z roku poprzedniego, a całkowite wydatki na zarządzanie krajem w przyszłym roku wyniosą około 90 miliardów euro i nastąpi w czasie, gdy dług publiczny przekracza 230 miliardów euro. Ministrowie finansów Paschale Donohoe i wydatków Michael McGrath przeznaczyli też 4,5 mld € na wydatki tymczasowe, w tym na pomoc dla uchodźców z Ukrainy oraz zarządzanie kryzysem Covid-19.

W Letnim Oświadczeniu Gospodarczym, jakie ministrowie przedstawili na wspólnej konferencji prasowej, wzbudziło obawy, ponieważ ujawniono, iż tempo wzrostu gospodarczego w Irlandii zaczęło zwalniać, co może w niedalekiej przyszłości oznaczać spowolnienie dla wielu działów gospodarki, a nawet wejścia w erę recesji gospodarczej.

Z pakietem pomocowym, jaki zaproponowany został przez gabinet, nie do końca zgadza się opozycja parlamentarna, bo niektóre z ugrupowań chcą, aby znacznie więcej pieniędzy przeznaczyć na pomoc mieszkańcom kraju, więc zwiększyć ich dochody poprzez realne obniżanie opodatkowania osobistego i danin państwowych.

*

Debata w tej sprawie może być w tym roku bardzo gorąca, gdyż wrześniowe przedstawienie budżetu, może zbiegać się terminem z zapowiadanymi kolejnymi podwyżkami cen na nośniki energii, więc opozycja może wykorzystać i ten element, aby podjąć próbę zwiększenia pakietu pomocowego dla mieszkańców kraju.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Polish politicians s
Kolejne dni strajku