Samozatrudnieni zapłacą wyższe PRSI

Komisja ds. Podatków i Opieki Społecznej zaproponowała, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaczęły płacić znacznie wyższe składki PRSI, co w przyszłości pomoże w radzeniu sobie z ilością osób, jakie otrzymywać będą emerytury państwowe.

Jeżeli propozycja doczeka się realizacji, wzrost będzie kolosalny, a organ doradczy rządu, nie widzi innego wyjścia, jak tylko podnieść składkę, która wynosi obecnie 4%. To jednak może się wkrótce skończyć i samozatrudnieni płacić będą wielokrotność obecnej stawki, czyli zaproponowano, by każdy właściciel firmy zapłacił PRSI w wysokości 11,05%.

Komisja uznała, że system opieki społecznej, wymagać będzie takich zabiegów, aby poradzić sobie z rosnącymi wydatkami emerytalnymi, a to dotyczyć będzie ponad 330 000 osób prowadzących działalność gospodarczą, nie wyłączając z tego rolników, którzy też zakwalifikowani zostaną, jako prowadzący działalność gospodarczą w ramach składek PRSI.

Co więcej, płatnicy PAYE również mają doczekać się zwiększenia obciążeń płatności związanych z PRSI, a jak dodaje się w rekomendacji dla rządu, stawka opodatkowania Pay Related Social Insurance, powinna być właściwie równa dla wszystkich, a przynajmniej zbliżona. Jeżeli samozatrudnieni zaczną płacić wyższą stawkę PRSI, będą mogli korzystać z dokładnie takich samych uprawnień socjalnych, jak inni płatnicy PAYE, więc traktowani być przez system ochrony socjalnej, jak osoby na etatach.

Oficjalnie raport opublikowany zostanie jutro, a wcześniej został przesłany do rządu, który mógł zapoznać się z proponowanymi zmianami i tak przygotować system, by w najbliższych latach rozpocząć jego głęboką modernizację. W dokumencie Komisja przekonywać ma, że w latach poprzednich nastąpił znaczny wzrost wypłat świadczeń socjalnych, ale nie szedł on w parze z podwyżkami składek PRSI, co jest obecnie wymogiem, aby ratować system wypłat świadczeń socjalnych.

Już wcześniej w kraju mówiło się, że wysokość stawek PRSI dla samozatrudnionych powinna się zmieniać, a ich podnoszenie ze względu na rosnącą ilość osób pobierających świadczenia socjalne zapowiadała Komisja Emerytalna.

Po przyjęciu tego zalecenia przez rząd, wyższe stawki PRSI płacić będą samozatrudnieni, specjaliści, handlowcy, rolnicy, część dyrektorów firm i wszystkie osoby z dochodami z inwestycji, czynszów lub opłat alimentacyjnych.

Komisja, której przewodniczy profesor prawa w London School of Economics Niamh Moloney, twierdzi, że osoby samozatrudnione potrzebują ochrony socjalnej, co pozwoli im korzystać z krótkookresowego wsparcia w przypadku choroby, a stanie się to możliwe, o ile zaczną płacić wyższą stawkę PRSI. 

Już teraz uważa się, że ta zmiana jest kontrowersyjna i wywoła duże niezadowolenie u osób samozatrudnionych, a przede wszystkim w środowisku rolniczym.

Komisja ds. Podatków i Opieki Społecznej zaznacza, że zmiany nie będą dokonywane z dnia na dzień lub w okresie jednego roku, a mają być rozłożone na minimum 10 lat.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Russians, collaborat
Rząd rozważa wprow