Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych: Hybrydowy atak na Polskę (komunikat)

– Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn informuje:

„Hybrydowy atak na Polskę

Operacja destabilizującą granicę Polski z Białorusią jest prowadzona metodami typowymi dla agresji hybrydowej. Polskie służby od początku oceniały, że działania te są zagrożeniem dla państwa.

Prowadzona przez Białoruś i Rosję operacja wykorzystująca szlak nielegalnej migracji do destabilizowania krajów wschodniej flanki NATO trwa już ponad rok. Ostatnie raporty Straży Granicznej oraz dane wywiadowcze dowodzą, że na Białoruś wciąż przyjeżdżają kolejni cudzoziemcy, którzy są wykorzystywani do rozszczelnienia granicy Polski.

Za działaniami wymierzonymi w polską granicę stoją służby białoruskie, które działają na rzecz Kremla. To struktury bezpieczeństwa Białorusi i Rosji są zainteresowane kontynuowaniem działań przeciwko krajom Zachodu.

Aktywność rosyjsko-białoruska przeciwko Polsce wpisuje się w wojnę hybrydową, którą Rosja prowadzi przeciwko krajom NATO, w szczególności wschodniej flance. Od roku identyfikowane są różne metody i sposoby działania, które wpisują się w tzw. działania aktywne.

– Rozszczelnianie granicy

Rosja i Białoruś przy pomocy sztucznego szlaku migracyjnego próbują destabilizować granicę RP, a także testują procedury bezpieczeństwa związane z ochroną granic zewnętrznych PL. Sukces działań Mińska i Moskwy oznaczałby kompromitację granicy państwowej Polski, która jest granicą zewnętrzną NATO i UE, a także jej trwałe rozszczelnienie, co byłoby wykorzystywane w przyszłości do dalszych działań agresywnych wobec Polski.

– Destabilizacja wewnętrzna RP

Plan, który był realizowany przeciwko Polsce, obliczony był na przeniknięcie do Polski ogromnej liczby osób, których pochodzenie jest nieznane i niezweryfikowane. Oznaczałoby to znaczący wzrost zagrożeń wewnętrznych, w tym ryzyko przedostania się do Polski osób powiązanych z przestępczością, obcymi służbami czy organizacjami terrorystycznymi. Przeniknięcie na teren RP masowo osób o nieznanej przeszłości obciążałoby także instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, co miałoby wpływ na ich zdolność do dbania o stabilność wewnętrzną RP.

– Testowanie procedur polskich, w ramach NATO i UE

Operacja hybrydowa prowadzona przeciwko Polsce może być analizowana przez pryzmat prób testowania procedur i sposobów zachowania w sytuacji kryzysowej. Działania wymierzone w RP dały okazję agresorom do badania sposobu działania nie tylko krajów zaatakowanych, ale także wewnątrz NATO i UE.

Opisywana operacja stała się pretekstem do: sprawdzania procedur krajów poddanych presji; identyfikowania skuteczności procedur bezpieczeństwa; identyfikowania różnic w podejściu do metod przeciwdziałania kryzysowi wśród decydentów, osób wpływowych, ale także społeczeństwa; skuteczności angażowania różnych struktur w działania na rzecz obrony państwa w sytuacji kryzysowej. Służby specjalne Rosji i Białorusi miały również możliwość gromadzenia danych dot. działań na szczeblu międzynarodowym.

Należy zakładać, że dane pozyskane w ten sposób będą poddawane analizie, zaś wnioski i obserwacje mogą służyć do projektowania dalszych działań agresywnych wobec krajów poddawanych destabilizacji.

– Wojna informacyjna

Aktywność struktur białoruskich oraz rosyjskich była uzupełniana działalnością z zakresu wojny informacyjnej przeciwko Zachodowi. Udało się w Polsce prowadzić działalność inspirującą i destabilizującą debatę publiczną. Niektóre środowiska i część opinii publicznej zostały zainfekowane tezami rosyjskiej i białoruskiej propagandy. Działania informacyjne miały na celu wytworzenie presji, by Polska zgodziła się na szlak nielegalnej migracji organizowany przez białoruskie i rosyjskie państwo. Metody walki informacyjnej napędzały także działania prowadzone przeciwko RP od lat. W tym zakresie szerzono tezy, których celem było doprowadzenie do izolacji Polski w NATO i UE, oczernianie władz RP, wskazywanie, że Polska prowadzi działania niebezpieczne dla Europy, łamie prawo międzynarodowe, zaś jej polityka wobec Rosji jest nieracjonalna.

Operacja hybrydowa wykorzystująca szlak nielegalnej migracji była okazją do prowadzenia działań agresywnych wobec Polski i innych państw. Metody stosowane w czasie operacji przeciwko Polsce korespondują z metodami wojny hybrydowej. Od samego początku tej operacji polskie służby specjalne wskazywały, że działania widoczne na naszej granicy z Białorusią trzeba oceniać jako zagrożenie dla państwa.”

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ ago/

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Krzysztof Bosak: pol
Polish schools ready