System opieki społecznej

Ten datuje się na początek XVII wieku, a powstał całkiem niedaleko, bo w Wielkiej Brytanii i nazywany był „prawem ubogich”.

W Anglii przepis wszedł w życie już w 1601 roku, a nakazywał, aby to władze hrabstw, zajmowały się osobami najuboższymi w społeczeństwie, wspierały je, ale przy pomocy rodziny. Szeroki rozwój opieki społecznej nastąpił nieco później, gdyż w okresie boomu przemysłowego, a to wówczas społeczeństwa rolnicze zaczęły zmieniać się w pracowników przemysłowych, więc traciły też możliwość pozyskiwania jedzenia z pól.

Prawdę mówiąc, do dzisiaj niewiele się zmieniło, gdyż samowystarczalnymi w każdym społeczeństwie można nazywać chyba tylko rolników i nawet pensje na bardzo wysokim poziomie, nie są niekiedy gwarancją możliwości zaopatrzenia. Istotne jest jednocześnie, że system opieki społecznej przeznaczony jest dla każdego, kto znajdzie się w trudnej sytuacji, ale trzeba dodać, iż bardzo często wykorzystywany ponad miarę.

Czy więc ten system jest potrzebny?

Tak, system opieki społecznej jest niezwykle istotny dla zapewnienia wsparcia i opieki osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a ma na celu pomóc osobom starszym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, osobom o niskich dochodach oraz innym grupom, które mogą potrzebować wsparcia społecznego. System opiekuńczy w naszej rzeczywistości obejmuje różnorodne świadczenia, takie jak emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, zasiłki dla osób niepełnosprawnych, a także różnego rodzaju usługi opiekuńcze, jak np. domy opieki, opiekę domową, rehabilitację czy pomoc psychologiczną. Podstawowym celem tego systemu jest zapewnienie godnych warunków życia, równości szans oraz wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie sprostać swoim potrzebom.

System opieki społecznej spełnia też bardzo ważną funkcję w budowaniu społeczeństwa opartego na solidarności i trosce o innych. Zapewnia on bezpieczeństwo socjalne i minimalną ochronę przed skrajnym ubóstwem. Ponadto, system opieki społecznej może również przyczynić się do redukcji nierówności społecznych, a także promowania integracji społecznej.

Oczywiście, istnieją różne sposoby organizacji i finansowania systemu opieki społecznej, a ich skuteczność może się różnić w zależności od kraju i kontekstu społecznego. Niemniej jednak i ogólnie rzecz biorąc, system opieki społecznej jest istotnym elementem dbania o dobrobyt i sprawiedliwość społeczną.

To jednak oznacza, że część osób lubi lekko przesadzić z możliwością korzystania z pomocy społecznej, a na tę składają się wszyscy mieszkańcy kraju i niezależnie od tego, czy jest to Irlandia, czy też Polska. Podatnikom łożącym na utrzymanie niektórych grup korzystających z benefitów społecznych, coraz mniej taka sytuacja się podoba, co z kolei prowadzi do sytuacji, w których niektóre osoby są po prostu stygmatyzowane.

O ile można zrozumieć, bo krytyka najczęściej kierowana jest pod adresem osób bezrobotnych, że takie wsparcie od czasu do czasu może być niezbędne, to jednak sam system powinien być oparty na zasadach, które nie będą tworzyły z niego źródła utrzymania, a nie mówię tu o emerytach i rencistach.

Bogdan Feręc

Photo by Toa Heftiba on Unsplash

Udostępnij i skomentuj w mediach społecznościowych po przeczytaniu tekstu:
ZNAJDŹ NAS:
Rząd musi dostarczy
Należy powstrzymać