Rocznica katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem

10 kwietnia 2010 roku doszło do katastrofy samolotu Tu-154M, na którego pokładzie znajdował się prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński z małżonką Marią oraz wielu wysokich rangą polityków.

10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M z polską delegacją udającą się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem.

Zginęło 96 osób, w tym prezydent RP prof. Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią oraz wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Na pokładzie byli między innymi wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, osoby sprawujące wysokie funkcje w państwie, duchowni, przedstawiciele Rodzin Katyńskich oraz załoga samolotu i funkcjonariusze BOR.

Cztery osoby, które zginęły w Smoleńsku, związane były z regionem podlaskim. To ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałek Sejmu i Senatu Krzysztof Putra, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego arcybiskup Miron Chodakowski i stewardessa z 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego Justyna Moniuszko.

Śp. marszałek Krzysztof Putra spoczywa na cmentarzu św. Rocha w Białymstoku, zaś śp. Justyna Moniuszko na cmentarzu miejskim w Białymstoku. Śp. abp Miron jest pochowany na terenie prawosławnego męskiego klasztoru w Supraślu zaś śp. prezydenta Kaczorowskiego upamiętnia tablica przy ul. Mazowieckiej w Białymstoku.

Wojewoda podlaski w Wielki Piątek złożył także wieńce od prezydenta, marszałek Sejmu, premiera na grobie zwierzchnika prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego, który zginął pod Smoleńskiem – arcybiskupa Mirona Chodakowskiego. Abp Miron był przełożonym męskiego klasztoru, w którego krypcie spoczywa trumna z jego ciałem.

Abp Miron wzywał do pojednania człowieka z Bogiem oraz ludźmi między sobą mimo różnic i podziałów. Głosił też ideę pokoju jako międzynarodowego ładu, którego gwarancją są z perspektywy historycznej siły zbrojne przygotowane do wyrównanej walki w obronie swojego kraju.

W męskim monasterze w Supraślu koło Białegostoku, jednym z najważniejszych w kraju cerkiewnych klasztorów, odbyły się również główne obchody prawosławnego święta Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, patronki tego miejsca. W piątkowej liturgii wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Śp. marszałek Krzysztof Putra spoczywa na cmentarzu św. Rocha w Białymstoku, zaś śp. Justyna Moniuszko na cmentarzu miejskim w Białymstoku. Śp. abp Miron jest pochowany na terenie prawosławnego męskiego klasztoru w Supraślu zaś śp. prezydenta Kaczorowskiego upamiętnia tablica przy ul. Mazowieckiej w Białymstoku.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Gov.pl

Photo Creative Commons Public Domain Mark 1.0 Krzysztofowski

Udostępnij:
ZNAJDŹ NAS:
„Sytuacja mieszkan
Mahmoud Khalifa: Izr